Legatopslag efterår 2019

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab indkalder igen i år ansøgninger til udvalgte legater og fonde, alle med ansøgningsfrist den 1. oktober 2019.

Der kan søges legater hos følgende fonde:

Julie von Müllens Fond
Fondens midler kan alene uddeles til danske forskere, der beskæftiger sig med konkrete forskningsopgaver, hvis løsning forudsætter et længere ophold ved netop den forskningsinstitution, forskeren ønsker at opholde sig hos, eller hvis der er tale om feltarbejde med indsamling af empirisk materiale, adgang til databaser eller arkiver, som kun er tilgængelige det pågældende sted. Der uddeles kun undtagelsesvis stipendier til ph.d.-studerende. Legatet er ikke et uddannelseslegat.

Niels Bohr Fondet
Niels Bohr Fondet er en sammenlægning af flere legater, som ansøges i én samlet ansøgning. Ansøgning forudsætter en kandidatgrad.

Legaterne er følgende:

Niels Bohr Legatet: Støtter sådanne formål, der falder ind under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs virkeområde.

Emil Herborgs Legat til unge, danske, ubemidlede naturvidenskabsmænd: Yder støtte til unge, danske, ubemidlede videnskabsmænd og -kvinder. Ingen legatmodtager må ved første tildeling være fyldt 30 år.

Mag.art. Marcus Lorenzens Legat: Yder støtte til fremme af studiet af dansk sprog og studiet af den danske flora, derunder understøttelse til udgivelse af betydeligere videnskabelige arbejder på disse områder.

Ole Rømer Fondet: Giver støtte til danske videnskabsmænd, der fortrinsvis forsker inden for fagområder med tilknytning til Ole Rømers videnskabelige indsats (astronomi, geodæsi og fysik), f.eks. ved bidrag til rejser med videnskabeligt formål.

Julie Marie Vinter Hansens Rejselegat: Yder rejseunderstøttelse til studerende og yngre kandidater inden for fagene astronomi, matematik og fysik. Under lige kvalifikationer har kvinder fortrin for mænd, og fortrin gives fagene i den nævnte rækkefølge. Støtte gives i portioner på ikke under 5.000 kr.

Lillian og Dan Finks Fond
Fondens formål er at fremme formidling af forsknings- og udviklingsresultater med henblik på, at videnskabelige landvindinger udnyttes i erhvervs- og kulturliv. I praksis yder fondet fortrinsvis støtte til trykning af publikationer. Bemærk venligst at legatet kun støtter fremtidige projekter (fra 2 måneder efter ansøgningsfristen).

For yderligere information om de enkelte legater samt vejledning til ansøgning henvises til Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs hjemmeside royalacademy.dk

Ansøgningsfristen for legaterne er den 1. oktober 2019, og ved rejseaktivitet må afrejse tidligst være den 1. december 2019. Kun ansøgninger indsendt via Videnskabernes Selskabs online ansøgningsskema tages i betragtning.

Foto på forside: Lars Svankjær/ Videnskabernes Selskab