(Selskabets) Jubilæumsgalla

Mandag den 13. november 2017 fejrede Videnskabernes Selskab 275 års jubilæum. 

Om eftermiddagen blev offentligheden inviteret til foredrag, rap og kaffebord i Diamanten, og om aftenen blev medlemmer med ægtefæller, venner, kollegaer og samarbejdspartnere inviteret til gallafest på Christiansborg Slot, hvor Selskabets protektor HM Dronningen var hædersgæst.

Der blev spist og drukket, der var taler og underholdning, og aftenen sluttede med Les Lanciers med hele 15 kvadriller efterfuldt af almindelig dans til Livgardens Danceband.

Selskabets præsident Mogens Høgh Jensen indledte med en tale bl.a. om Selskabets betydning og forskernes drivkraft. Læs talen her.

Selskabets redaktør fulgte efter og fortalte om tilblivelse af Selskabets jubilæumspublikation. Læs talen her.

Og til sidst holdt uddannelses- og forskningsminister Søren Pind en tale bl.a. om den gode relation mellem Selskabet og ministeriet og om Selskabets ansvar for at “højne folkedannelsen”. Læs talen her.

Fotos på forside og i artikel: Lars Svankjær/ Videnskabernes Selskab