Selskabets Sølvmedalje og prislegat

test

Indstilling til Sølvmedaljen

Historien om Sølvmedaljen

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab uddeler hvert år en sølvmedalje til en yngre forsker for en fremragende grundvidenskabelig præstation. Prisen uddeles skiftevis til en yngre humanistisk/samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig forsker med tilknytning til dansk forskning. Med Sølvmedaljen følger et prislegat på 100.000 kr. til prismodtagerens forskning.

Hvert år i november indkalder Selskabet indstillinger til Sølvmedaljen. Fristen for indsendelse af forslag er fastsat til den 15. februar det følgende år. Uddelingen finder som hovedregel sted inden årets udgang ved et ordinært medlemsmøde i Selskabet.

Sølvmedaljen kan ikke tildeles Selskabets medlemmer. Indstillingerne skal omhandle yngre forskere med tilknytning til dansk forskning, som for højest 10 år siden har opnået en ph.d.-grad ved ansøgningsfristen, for en særlig betydelig afhandling eller en samlet videnskabelig indsats, der er offentliggjort inden for de sidste fem år. Hvert andet år går prisen til en forsker inden for humaniora/samfundsvidenskab, hvert andet år til en forsker inden for naturvidenskab. Der tages hensyn til eventuelle orlovsperioder iht. barsel, forældreorlov, langtidssygdom og militærtjeneste (Selskabets principper for bedømmelse af prismodtagere m.fl).

Sølvmedaljen, med randinskription, gives sammen med et af Præsidiet fastsat prislegat, som på nuværende tidspunkt er 100.000 kr., og som skal anvendes til legatmodtagerens forskning. Sølvmedaljen og prislegatet gives for en særligt betydelig afhandling eller en samlet videnskabelig indsats, der er offentliggjort inden for de sidste fem år.

Fristen for indsendelse af forslag er ultimo februar. Selskabet nedsætter et bedømmelsesudvalg af medlemmer af den berørte klasse (humanistisk eller naturvidenskabelig klasse), som inden medio april behandler forslagene og indstiller til Selskabets medlemmer, hvem modtageren skal være. Medlemmerne behandler sagen på et medlemsmøde inden udgangen af maj.

Uddelingen forventes at finde sted i efteråret ved et ordinært medlemsmøde, hvor legatmodtageren vil blive bedt om at give en meddelelse.

Sølvmedaljen har samme størrelse og udseende som Selskabets Guldmedalje. Sølvmedaljen nævnes første gang på et møde den 2. marts 1781, hvor man har besluttet at give en prisbesvarelse et ”accessit af Selskabets medalje præget i sølv”. En fast bestemmelse om anvendelsen af Sølvmedaljen nævnes først i vedtægterne af 1796, artikel 6, hvor der står, at afhandlinger af lærde uden for Selskabet kunne optages, hvis de opfyldte Selskabets kvalitetskrav. En ekstra belønning var så Sølvmedaljen. De følgende 50 år uddeltes medaljen kun til personer, der første gang fik optaget et arbejde i Selskabets skrifter.

På et møde den 1. maj 1846 blev det – på (general)sekretær H.C. Ørsteds foranledning – besluttet at ophæve bestemmelsen om denne begrænsning. I stedet besluttedes det kun at uddele Sølvmedaljen, når der var særlig grund til det.

Fra 2006 er Sølvmedaljen blevet tildelt sammen med et beløb på 100.000 kr. til modtagerens forskning.