VidenSkaber

Fra flokdyr til Parcelhuskonger. Debatarrangement med Eske Willerslev, Morten Nielsen, Mette Mechlenborg og Line Friis Frederiksen. Aarhus Universitet

Hvordan ved vi det?

VidenSkaber er et mødested. Her sætter Videnskabernes Selskab borgere og forskere sammen for at diskutere aktuelle og hverdagsnære problemstillinger. Målet er, at flere får indsigt i, hvordan de forskellige grene af videnskaben arbejder, og hvordan de kan bidrage, når vi skal finde løsninger på samfundets store udfordringer. I VidenSkaber spørger vi derfor konsekvent: Hvordan ved vi det?
VidenSkaber bliver gennemført i 2023-2025 og består af en række forskningsformidlende aktiviteter – fra intensive forløb med høj grad af interaktion over store publikumsinddragende debatter til formater, der leverer baggrundsviden: workshops, debatter, videnskabsjournalistik, videoer og podcast.

Følgegruppe:

Kirsten Drotner
Forperson for følgegruppen. Dr.phil. og professor emerita i medievidenskab, Syddansk Universitet, medlem af Videnskabernes Selskab

Lone Gram
Professor, Institut for Bioteknologi og Biomedicin, Danmarks Tekniske Universitet, medlem af Videnskabernes Selskab

Kim Guldstrand Larsen
Professor, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, medlem af Videnskabernes Selskab

Eline Lorenzen
Professor, Globe Institute, Københavns Universitet, medlem af Videnskabernes Selskab

Michael Bang Petersen
Professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, medlem af Videnskabernes Selskab

Andreas Roepstorff
Professor, centerdirektør ved Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus Universitet, medlem af Videnskabernes Selskab

Fatima AlZahra’a Alatraktchi
Adjunkt, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet, medlem af Det Unge Akademi

Stine Linding Andersen
Overlæge, ph.d., dr.med., klinisk lektor, Aalborg Universitetshospital, medlem af Det Unge Akademi

Christoph Houman Ellersgaard
Adjunkt, Institut for Organisation, Copenhagen Business School, medlem af Det Unge Akademi