2023 i Videnskabernes Selskab

Ved årsskiftet udgiver Selskabet en årsberetning, som indeholder korte nedslag i det seneste kalenderårs aktiviteter og begivenheder samt en kort opsummering af Selskabets historie. I publikationen findes QR-koder til videre læsning.
Den nyeste årsberetning kan ses nedenfor. Tidligere årsberetninger kan findes på Publikationsplatformen.