Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har medlemmer inden for hele det videnskabelige spektrum.

Selskabet blev etableret i 1742 og har i dag omkring 500 medlemmer, hvoraf knap tre fjerdedele er ordinære medlemmer (med tilknytning til Danmark eller dansk forskning) og de øvrige er korresponderende medlemmer (bosat i udlandet). Medlemmerne er organiseret i to klasser: den Naturvidenskabelige Klasse og den Humanistiske Klasse.

Selskabets formål er at styrke videnskabens stilling i Danmark, herunder at fremme grundvidenskabelig forskning og tværvidenskabelig forståelse. Det gør Selskabet gennem en række forskellige aktiviteter, som du kan finde information om her på hjemmesiden.

Foto: Anders Drange Ladefoged/Videnskabernes Selskab

Overblik over Videnskabernes Selskabs aktiviteter

Medlemmerne og deres enorme faglige dybde og bredde er Selskabets grundsten og afgørende ressource. Selskabets medlemmer er engagerede i alle dele af stedets aktiviteter.

Foto: Lars Svankjær/Videnskabernes Selskab

Medlemsrettede aktiviteter

Medlemmerne mødes på torsdage i hver anden uge inden for sæsonen (fra september til maj). Derudover har Selskabet en række udvalg og komitéer, hvor medlemmerne mødes og samarbejder om specifikke emner.

 

Formidling af og om videnskab

Politik og analyse

Selskabet afholder forskellige arrangementer, hvor forskere formidler deres forskning. Videnskabernes Selskab producerer også podcasts, film og videoer m.m. om videnskab. Siden 2022 har Selskabet gennem Formidlingsakademiet afholdt kurser for at træne forskere i formidling af deres forskning. Senest har Selskabet startet VidenSkaber, et formidlingsprojekt, der understøtter forståelsen for videnskaben og dens processer.

Selskabet søger at styrke videnskabens stilling i Danmark ved at påvirke og fremme gode rammebetingelser for forskningen, men også videnskabens udvikling i samfundet. Det gør Selskabet gennem en aktiv forskningspolitisk indsats og påvirkning samt ved at understøtte analyser, der giver solid viden om samme rammebetingelser. Selskabet forsøger desuden at understøtte videnskaben internationalt i sammenhænge, hvor vilkårene er vanskelige, og i sager af transnational interesse, hvor videnskaben bringes i spil til at hjælpe verdenssamfundet.

Foto: Anders Drange Ladefoged/Videnskabernes Selskab

Internationalt samarbejde

Selskabet indgår i formelle samarbejder med akademier i andre lande og i internationale organisationer. Derudover varetager Selskabet dansk medlemskab af en række internationale videnskabelige komitéer.

Prisuddelinger

Videnskabernes Selskab uddeler årligt en sølvmedalje til et enestående forskningstalent. Der uddeles også en guldmedalje, dog ikke med et fastlagt uddelingstidspunkt eller en bestemt hyppighed. Derudover varetager Selskabet uddelingen af Dronning Margrethe II’s Videnskabspris. I samarbejde med L’Oréal og UNESCO medvirker Selskabet desuden til at afvikle uddelingen af For Women in Science-prisen hvert andet år.

Legater og fonde

I regi af Videnskabernes Selskab findes selvstændige legater og fonde til gavn for videnskaben.

Selskabets forlag

Selskabet har siden 1745 udgivet videnskabelige publikationer, hovedsageligt på dansk, igennem eget forlag. Selskabets udgivelsesvirksomhed er fortsat aktiv.

Foto: Asger Bjørn Larsen/Videnskabernes Selskab

Relationen mellem Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet