Aksel Tovborg Jensens legat

Legatet er stiftet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab på grundlag af testamentariske dispositioner truffet af kemikeren professor, dr.phil. Aksel Tovborg Jensen

Legatets formål er at styrke Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs virksomhed. Det vil blandt andet sige, at legatet skal støtte Selskabets legatkonti, specielt ved indkøb af medaljer, når Selskabet ønsker at uddele sådanne.

Desuden skal legatet sørge for, at der mindst hvert andet år afholdes en Bjerrum-Brønsted-Lang-forelæsning, opkaldt efter kemikerne Niels Bjerrum, J.N. Brønsted og Kaj Linderstrøm-Lang.

Se fundatsen for yderligere oplysninger.

Næste ansøgningsfrist er den 1. april 2024.

 

Legatet søges ved at benytte et ansøgningsskema, som udfyldes online og indsendes elektronisk. Du vil modtage en e-mail-bekræftelse efter indsendelsen. Bilag til din ansøgning skal vedhæftes elektronisk som én samlet PDF-fil.

Kun ansøgere, der er medlemmer af Videnskabernes Selskab, eller som er anbefalet af et medlem, kan komme i betragtning.

Bestyrelse:

Professor, ph.d. Thomas Sinkjær (formand)

Professor, dr.phil. Marianne Pade

Professor, ph.d. Jesper Bendix

Professor, ph.d. David Bloch


Spørgsmål kan rettes til sekretær Mette Schou på msc@royalacademy.dk eller 31 27 10 56.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indsamler personoplysninger til behandling af legatansøgninger. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne, i Videnskabernes Selskabs privatlivspolitik.