Oversigt over Selskabets virksomhed

Videnskabernes Selskab udgiver løbende oversigter, svarende til årsberetninger, over Selskabets mange aktiviteter. Hver september udgives ’Oversigt over Selskabets Virksomhed del I-II’, der bl.a. indeholder regnskaber, vedtægter, forretningsorden og information om Selskabets medlemmer. Ved hvert årsskifte udkommer desuden en kortere beretning med nedslag fra det seneste kalenderårs aktiviteter og begivenheder. Se alle tre nedenfor.

Oversigt over Selskabets virksomhed 2022-2023 (del I og II)

Del I indeholder information om aktiviteter, regnskaber, Selskabets vedtægter, oversigt over medlemmer af Selskabet samt lister over nye medlemmer, afdøde medlemmer og de mindeord, som er blevet talt i sæsonen.

Del II indeholder resuméer af sæsonens meddelelser, beskrivelse af de nye medlemmer, mindeord over Selskabets afdøde medlemmer, Selskabets forlag, legater og fonde samt beretninger fra det seneste år.

 

Oversigt over Selskabets virksomhed 2021-2022

Oversigt over Selskabets virksomhed 2021-2022

Del I (den trykte del)
Del II (meddelelser, nye medlemmer, mindeord, forlag, legater og fonde, beretninger)

Om oversigterne

En oversigt over Videnskabernes Selskabs aktiviteter er udkommet siden 1745, få år efter Selskabets stiftelse. Dengang udkom den under navnet ”Skrifterne” og med varierende udgivelsestidspunkter. Det var fysikeren H.C. Ørsted, Selskabets tidligere generalsekretær, der senere indførte betegnelsen ”Oversigten”. Denne udkom første gang for årene 1813-1815, og betegnelsen holder ved til i dag. I dag udgives Oversigten i to dele, som suppleres yderligere af et årsskrift.