Præsidium

Præsidiet drøfter Selskabets anliggender og behandler alle væsentlige sager vedrørende Selskabets virke og drift, før de eventuelt forelægges medlemmerne.

Præsidiet består af præsidenten, generalsekretæren, redaktøren, samt to klasseformænd og fire klasserepræsentanter, der er valgt henholdsvis af den humanistiske og den naturvidenskabelige klasse.

Selskabets præsident og generalsekretær modtager hver et honorar på 250.000 kr. årligt, og Selskabets redaktør modtager et honorar på 125.000 kr. årligt. Øvrige medlemmer af præsidiet modtager ingen honorarer. Derudover er generalsekretær og redaktør frikøbt fra deres hjemmeinstitution svarende til en dag om ugen, og alle præsidiemedlemmer bliver kompenseret for rejse og opholdsudgifter i forbindelse med deres hverv i Selskabet.

profile picture

Susanne Ditlevsen

Præsident

search
profile picture

Thomas Sinkjær

Generalsekretær og vicepræsident, Videnskabernes Selskab

search
profile picture

Stine Helene Falsig Pedersen

Vicepræsident og klasseformand for den naturvidenskabelige klasse

search
profile picture

Thomas Bjørnholm

Klasserepræsentant for den naturvidenskabelige klasse

search
profile picture

Andreas Roepstorff

Vicepræsident og klasseformand for den humanistiske klasse

search
profile picture

Mette Birkedal Bruun

Klasserepræsentant for den humanistiske klasse

search
profile picture

Morten Bennedsen

Klasserepræsentant for den humanistiske klasse

search
profile picture

Marianne Pade

Redaktør

search