Om Politik og Analyse

I bestræbelserne på at styrke videnskabens stilling i Danmark er Videnskabernes Selskab aktiv i den forskningspolitiske debat og markerer sig også i debatterne inden for tilstødende områder som uddannelsespolitik og universitetspolitik. Arbejdet foregår i forskellige regi, herunder i Præsidiet og i komitéer og udvalg. Arbejdet understøttes af enheden Politik og Analyse i sekretariatet.
Videnskabernes Selskab har udvalgt tre fokusområder, som er af afgørende betydning for at fremme videnskabens stilling:
  • videnskaben i samfundet
  • ledelse og styring på universiteterne
  • karriereveje og arbejdsvilkår for forskere

 

Selskabet ønsker at være dagsordenssættende inden for disse tre områder og at trække på den nyeste viden.

Publikationer

Politiske arrangementer

Forskningspolitisk Udvalg (FPU)

Selskabet udarbejder rapporter, notater, debatoplæg mv., der underbygger det politiske arbejde. Alle udgivelser er relateret til forsknings-, uddannelses- og universitetspolitik.

Det fremgår af den enkelte publikation, om afsender er Præsidiet eller en af Selskabets komitéer eller et udvalg.

Selskabet afholder arrangementer, der relaterer sig til forsknings-, uddannelses- og universitetspolitik, herunder et årligt Forskningspolitisk møde.

Selskabets Forskningspolitiske Udvalg arrangerer Forskningspolitiske Årsmøde og forud for mødet udgiver udvalget en hvidbog.

Arbejdet i Forskningspolitisk Udvalg er af væsentlig betydning for Selskabets forskningspolitiske engagement.