Fotokredit: Privat

Kom til foredrag med nobelprismodtager Adam Riess

RELATIONER DER GØR EN FORSKEL – TILKNYTNING OG TRIVSEL I SPÆD- OG SMÅBARNSALDEREN

Den strategiske forskning mangler langsigtede ambitioner

Læs den seneste hvidbog

FOTO: LARS SVANKJÆR/VIDENSKABERNES SELSKAB

Ny præsident i Videnskabernes Selskab

Læs mere om Selskabets nye præsident

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab er etableret i 1742.

Selskabet udgør et mødested for medlemmerne, der kommer fra alle områder af grundvidenskabelig forskning. Selskabet arbejder for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme den tværvidenskabelige forståelse. Det gør Selskabet igennem forskningsformidlingsaktiviteter, forskningspolitiske analyser og  interessevaretagelse, prisoverrækkelser og et internationalt engagement.

The building

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har udgivet videnskabelige publikationer siden 1745.

Selskabet udgiver for tiden publikationer i fire skriftserier. Her udgives dels monografier, dels symposierapporter. Alle manuskripter underkastes anonym fagfællebedømmelse