Fotokredit: Privat

Kom til foredrag med nobelprismodtager Adam Riess

RELATIONER DER GØR EN FORSKEL – TILKNYTNING OG TRIVSEL I SPÆD- OG SMÅBARNSALDEREN

Den strategiske forskning mangler langsigtede ambitioner

Læs den seneste hvidbog

FOTO: LARS SVANKJÆR/VIDENSKABERNES SELSKAB

Ny præsident i Videnskabernes Selskab

Læs mere om Selskabets nye præsident

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab er etableret i 1742.

Selskabet udgør et mødested for medlemmerne, der kommer fra alle områder af grundvidenskabelig forskning. Selskabet arbejder for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme den tværvidenskabelige forståelse. Det gør Selskabet igennem forskningsformidlingsaktiviteter, forskningspolitiske analyser og  interessevaretagelse, prisoverrækkelser og et internationalt engagement.

Foto: Videnskabernes Selskabs arkiver

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har udgivet videnskabelige publikationer siden 1745.

Selskabet udgiver for tiden publikationer i fire skriftserier. Her udgives dels monografier, dels symposierapporter. Alle manuskripter underkastes anonym fagfællebedømmelse