Ny præsident i Videnskabernes Selskab

Medlemmerne af det mere end 280 år gamle selskab har peget på professor i statistik Susanne Ditlevsen fra Københavns Universitet som præsident for de kommende 4 år.

Da stemmerne torsdag aften var talt op, havde Videnskabernes Selskab fået ny præsident. Professor Susanne Ditlevsen skal dermed træde i de meget store fodspor fra folk som Kong Christian VIII og Niels Bohr – og senest professor ved Saxo Instituttet Marie Louise Nosch.

– Jeg er meget glad og stolt over at kunne stå i spidsen for en så unik organisation. Jeg går til opgaven med dyb ydmyghed og respekt for Selskabets historiske arv, fortæller hun.

Gennem mere end 280 år har Videnskabernes Selskab arbejdet for at sikre gode vilkår for dansk forskning. Det arbejde glæder Susanne Ditlevsen, der sidder i Selskabets præsidium, og som siden 2020 har været vicepræsident for den Naturvidenskabelige Klasse, sig til at fortsætte:

– Videnskab er altid vigtig, fordi den hjælper os til en dybere forståelse af verden omkring os, og det er en grundpille til at opnå erkendelse, indsigt og kritisk tænkning. Videnskabernes Selskab er en unik organisation, der giver nogle fantastiske muligheder for forskningens fremme, i forskningsverdenen, i samfundet, i den brede offentlighed og blandt beslutningstagere.

 

Alsidig karriere

Susanne Ditlevsen har en mere alsidig profil end mange andre forskere. Til daglig arbejder hun med statistiske metoder og matematiske modeller af biologiske og fysiske systemer, og at forstå deres egenskaber igennem analyser af modellerne og ved at tilpasse dem til observerede data. Susanne centrerer sig især om modeller for økologiske systemer, specielt havpattedyr og det arktiske område, og effekten af klimaforandringer, modeller for hvordan hjernen bearbejder sensorisk input, og generel biostatistik i biomedicin.

Den type forskning kan lede til epokegørende opdagelser. I sommeren 2023 publicerede hun sammen med sin bror, Peter Ditlevsen, der er forsker på Niels Bohr Instituttet, i tidsskriftet Nature Communications resultater, der pegede på, at en vigtig havstrøm potentielt kunne stoppe omkring midten af dette århundrede. Resultatet gik verden rundt.

Men faktisk startede hendes forskerkarriere relativt sent. Først på bagkant af en uddannelse som skuespiller og siden 10 år i forskellige teaterkompagnier i Spanien som både skuespiller og instruktør gav hun sig i kast med forskningen.

– Jeg følte mig intellektuelt understimuleret. Så jeg fik lyst til at arbejde med matematik, som jeg altid havde været rigtig god til og elsket som barn, har hun tidligere fortalt.

 

Tværvidenskabelig tilgang

Videnskabernes Selskab har siden oprettelsen i 1742 haft som opdrag at ”fremme grundvidenskabelig forskning og tværvidenskabelig forståelse”, som det lyder i Selskabets formål. Den tværvidenskabelige tilgang ligger dybt indlejret i Susanne Ditlevsens forskning, hvor hun samarbejder med biologer, fysikere, fysiologer, biofysikere, læger, økonometrikere og psykologer. Og dét med god grund:

– De fleste problemer er komplekse og mangefacetterede. Når man arbejder tværvidenskabeligt, opstår der ofte nye idéer og kreative løsninger. De gængse metoder bliver udfordret, og vi kan som forskere udvikle nye metoder og færdigheder, se flere perspektiver og få nye indsigter, forklarer hun og fortsætter:

– Videnskabernes Selskab har mere end nogensinde stor betydning og en rolle at spille, fordi videnskab og tværfaglig forståelse er essentiel for at løse samfundets store udfordringer som klima- og biodiversitetskrisen, naturkatastrofer, sikkerhed og krige, sundhedskriser og epidemier, fødevaresikkerhed, humanitære katastrofer… Sådanne komplekse problemer kan kun løses med hjælp fra mange forskellige discipliner. Videnskabernes Selskab er et mødested for fremtrædende forskere fra alle grene af grundvidenskabelig forskning og fra alle dele af landet, og giver os derfor en unik platform for at tale videnskabens sag og arbejde for tværfaglig forståelse.

I dag hviler Selskabet fortsat for en stor del på sine historiske søjler. Og netop den livlige diskussion, som Selskabet, fx med sine medlemsmøder, altid har dannet rammen om, vil fortsat prioriteres højt med Susanne Ditlevsen i præsidentstolen.
Men også den ”modernisering”, som Selskabet har gennemgået de seneste år, hvor der blandt andet er skabt langt flere formidlende aktiviteter, hvor Videnskabernes Selskab også har påtaget sig en mere aktiv rolle i den danske forskningspolitik, og hvor der er etableret langt flere udvalg og komitéer, vil hun understøtte. Selv har hun tidligere deltaget i arbejdet i Forskningspolitisk Udvalg, der bl.a. står bag udgivelsen af en årlig forskningspolitisk hvidbog. Siden er hun blevet medlem af Selskabets Klimakomité, som hun fortsat er en del af.

 

Videnskaben pirker til vores nysgerrighed og giver os glæde

Alsidigheden i Susanne Ditlevsens virke viser sig også gennem en udstrakt grad af deltagelse i formidlingen af videnskabens væsen og resultater. Hun optræder ofte i både danske og internationale medier med sine resultater og holdninger. Det gælder fx i Weekendavisen, Altinget, Science Report og international udgivelser som The New York Times, the Guardian, Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal og Wired Magazine for blot at nævne en håndfuld. Og hun har et udtalt ønske om, at forskning kommer længere ud end bare i de videnskabelige tidsskrifter:

– Forskning skal formidles, fordi forskning er for alle og bør være til gavn for alle. Det er vigtigt i et demokratisk samfund, at alle borgere har adgang til viden, og større indsigt i videnskab skærper ens kritiske sans og evne til at træffe beslutninger og danne sig meninger. Og simpelthen fordi, mange videnskabelige fund er interessante, pirker til vores nysgerrighed, får os til at undre os og giver os glæde!

Vil du høre mere om Susanne Ditlevsens forskning, så lyt med på Videnskabernes Selskabs podcast Grundtanker, som i episode 3 sæson 2 handler om den nye præsidents forskning.

Susanne Ditlevsens titel som præsident for Videnskabernes Selskab trådte i kraft efter afgjort valg på generalforsamlingen i Videnskabernes Selskab den 16. maj 2024.

 

Om professor Susanne Ditlevsen:

– 1999: kandidatgrad i matematik fra det spanske universitet UNED.
– 2000: kandidatgrad i statistik fra Københavns Universitet.
– 2005: ph.d. i biostatistik fra Biostatistisk Afdeling på SUND, Københavns Universitet.
– 2011: professor i statistik og stokastiske modeller i biologi på Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.
– 2016: medlem af Videnskabernes Selskab.

Desuden

– Sektionsleder for Statistik og Sandsynlighedsregning i 11 år.
– Har ledet flere, både større og mindre, forskningsprojekter.
– Stort internationalt netværk og mange anerkendte internationale
samarbejdspartnere.
– Distinguished Investigator Grant i Data Science fra Novo Nordisk Fonden.
– CO-PI på et ITN EU-netværk.
– Under coronakrisen sad hun i Sundhedsministeriets faglige referencegruppe til varslingssystemet.