Foto: Videnskabernes Selskab

Arkivet

Videnskabernes Selskabs arkiv går helt tilbage til stiftelsen i 1742 og indeholder flere hundrede års mødereferater, regnskaber, korrespondancer og breve fra videnskabsfolk såvel som kongelige protektorer. I dag findes arkivet på Rigsarkivet.

Bestil fra arkivet

Særlig tilladelse

For at sikre opbevaringen af Selskabets samling af arkivalier bedst muligt, blev arkivet i 2019 permanent overflyttet fra Selskabets egne lokaler til Rigsarkivet. Fra Rigsarkivet er det muligt at låne fra Selskabets arkiv, enten ved bestilling af arkivkasser til Rigsarkivets læsesal (gratis) eller ved scanning af materialer (mod betaling, afregnes med Rigsarkivet).

Sådan gør du:

Du bestiller arkivalier gennem Rigsarkivets søgeplatform Daisy. Bemærk, at du skal oprette en bruger på platformen, før der kan bestilles. Brugeroprettelse er gratis.

I feltet ”arkivskaber” skriver du ”Videnskabernes Selskab”. Herefter fremkommer en liste over forskellige arkivserier i Selskabets arkiver, sorteret efter emne og årstal/tidsperiode. Bemærk, at de af Selskabets arkivalier, der ikke omhandler større, mere specifikke sager, kan findes under kategorien ”Hovedarkiv”.

I nogle tilfælde vil arkivmaterialet indeholde personfølsomme data, og her vil Rigsarkivet ved bestilling kræve, at der ansøges om særlig tilladelse til gennemsyn inden brug. Her skal tilladelsen søges hos Rigsarkivet, ligeledes via platformen Daisy, hvoraf instruktioner fremgår.

Spørgsmål og henvendelser

profile picture

Rikke Reinholdt Petersen

Kommunikationskonsulent

search