Dr.Phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond

Dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond støtter:

1) videnskabelig grundforskning af enhver art

2) cellebiologisk grundforskning, specielt i relation til leukæmi- og cancerforskning

Der gøres opmærksom på, at ansøgninger fra kandidat- og ph.d.-studerende ikke vil blive imødekommet. Der kan søges støtte til frikøb ifm. færdiggørelse af et grundvidenskabeligt forskningsprojekt.

Der kan søges legatportioner af typisk 10.000-40.000 kr. til forskningsophold ved andre forskningsinstitutioner.

Næste ansøgningsfrist er den 1. april 2025.

Link til ansøgningsskema vil blive offentliggjort primo februar 2025.

Legatet søges ved at benytte et ansøgningsskema, som udfyldes online og indsendes elektronisk. Du vil modtage en e-mail-bekræftelse efter indsendelsen. Bilag til din ansøgning skal vedhæftes elektronisk som én samlet PDF-fil.

Bilag:

Som bilag (maks. 6 sider) skal vedhæftes følgende: projektbeskrivelse, budget samt CV.

Der accepteres ikke ansøgninger med flere end 6 siders bilag.

Bestyrelse:

Professor, dr.med. Marja Jäättelä

Professor, dr.phil. Bjarne Grønnow

Professor, dr.med. Torben Hansen


Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indsamler personoplysninger til behandling af legatansøgninger. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne, i Videnskabernes Selskabs privatlivspolitik.

Spørgsmål

profile picture

Mette Schou

Økonomi- og regnskabskonsulent

search