Grosserer A. Collstrops fond

Fondens formål er at yde tilskud til tilvejebringelse af arbejdssteder for videnskabsfolk i Danmark efter indstilling af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Herboende videnskabsfolk, som ønsker et midlertidigt arbejdssted, har mulighed for at søge op til 50.000 kr. pr. år til dækning af lokale-/hoteludgifter, eksempelvis til følgende formål:

Arbejdsrefugium for en eller flere personer; ved flere personer uploades CV for hovedansøger

Tilvejebringelse af midlertidigt arbejdssted for en eller flere personer

Ansøgningen skal bestå af en motiveret ansøgning, budget og CV (maks. 2 sider)

Der vil være 2 ansøgningsfrister om året: 1. april og 1. oktober


Legatet søges ved at benytte et ansøgningsskema, som udfyldes online og indsendes elektronisk.

Link til ansøgningsskemaet vil blive offentliggjort primo august 2024

Bestyrelse:

Professor, ph.d. Susanne Ditlevsen

Professor, ph.d. Mikael Rask Madsen, fmd.

Seniorforsker, dr.phil. Eva Skafte Jensen

Professor, ph.d. Tobias Wang


Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indsamler personoplysninger til behandling af legatansøgninger. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne, i Videnskabernes Selskabs privatlivspolitik.

Spørgsmål

profile picture

Mette Schou

Økonomi- og regnskabskonsulent

search