Internationalt samarbejde

Videnskabernes Selskab samarbejder med akademier og videnskabelige organisationer og unioner over hele verden.
Selskabets internationale engagement varetages primært af det Internationale Udvalg, som betjenes af Selskabets sekretariat. I udvalget findes p.t. repræsentation for følgende organisationer:

Foto: Videnskabernes Selskab

ISC – International Science Council

ISC er en global, ikke-statslig organisation, der forener over 230 internationale videnskabelige unioner og foreninger samt nationale akademier og forskningsråd. Hvert forår afholdes årsmødet for de danske videnskabskomitéer under ISC Videnskabernes Selskab. De seneste årsberetninger fra en række af de danske komitéer kan ses her.

IHRN – The International Human Rights Network

Videnskabernes Selskab tilsluttede sig i 2002 Danske Videnskabelige Akademiers Nationalkomité for Menneskerettigheder med det formål at yde aktiv støtte til forskere verden over, hvis grundlæggende menneskerettigheder krænkes. Komitéen er en del af The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies, som omfatter et stort antal akademier fra hele verden.

Se mere

ALLEA – All European Academies

ALLEA er en sammenslutning af alle de europæiske videnskabsakademier inden for både naturvidenskaberne og de humanistiske videnskaber. ALLEA repræsenterer mere end 50 akademier fra omkring 40 lande i og uden for EU. ALLEA arbejder for at fremme opfattelsen af videnskaben som vigtig for velfærd og hjælper til at facilitere samarbejder på tværs af fag og landegrænser.

Se mere

EASAC – European Academies Science Advisory Council

EASAC er videnskabsakademierne fra UK, Norge, Schweiz og EU-medlemslandenes fælles rådgivende organ i forhold til EU-politik.

Se mere

UAI – Union Académique Internationale

UAI er en sammenslutning af de nationale videnskabsakademier, der understøtter det internationale samarbejde på det humanistiske og samfundsvidenskabelige område.

Se mere

Andre akademier

Videnskabernes Selskab har også en lang tradition for at samarbejde med andre videnskabelige akademier, herunder de nordiske akademier i Sverige, Norge og Finland.

For spørgsmål til internationalt samarbejde, kontakt venligst konsulent Victor Kalsen Nissen.

profile picture

Victor Kalsen Nissen

Politisk konsulent

search