Julie Von Müllens fond

Julie von Müllens Fond uddeler midler til danske forskere, det vil sige forskere tilknyttet danske forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med konkrete forskningsopgaver, hvis løsning forudsætter et længere ophold ved netop den forskningsinstitution, forskeren ønsker at opholde sig hos, eller hvis der er tale om feltarbejde med indsamling af empirisk materiale, adgang til databaser eller arkiver, som kun er tilgængelige det pågældende sted.

Bemærk venligst, at legatet ikke er et uddannelseslegat, og at det forudsætter en bestået kandidatgrad.

Se fundatsen for yderligere oplysninger.

Kun ansøgninger med afrejse efter den 1. december 2024 kan komme i betragtning.

Link til ansøgningsskema vil blive offentliggjort primo august 2024.

Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2024.

Bilag:

Som bilag (maks. 6 sider) skal vedhæftes følgende: projektbeskrivelse inkluderet velbegrundet formål med forskningsrejsen samt begrundelse for valg af forskningssted (maks. 2 sider). Dokumentation for forskningssted, herunder invitation fra vært (påkrævet ved udenlandsophold). Budget inklusiv information om finansiering af rejsen/opholdet samt CV.

Bestyrelse:

Professor, Gemma C. Solomon (forperson)

Professor, ph.d. Mikael Rask Madsen


Spørgsmål kan rettes til sekretær Mette Schou på msc@royalacademy.dk eller 31 27 10 56.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indsamler personoplysninger til behandling af legatansøgninger. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne, i Videnskabernes Selskabs privatlivspolitik.

Spørgsmål

profile picture

Mette Schou

Økonomi- og regnskabskonsulent

search