(Lars Arge) Ny generalsekretær

Selskabets medlemmer har på medlemsmødet d. 27. oktober 2016 valgt professor i datalogi Lars Arge til ny generalsekretær.

Lars Arge er professor i datalogi ved Aarhus Universitet. Han har været medlem af Selskabet siden 2008 og har siddet i præsidiet siden april 2015 som repræsentant for den naturvidenskabelige klasse.

Rollen som generalsekretær i Videnskabernes Selskab er defineret i således i vedtægterne:

 

§ 11. Generalsekretæren

Stk. 1. Generalsekretæren er den øverste ansvarlige for Selskabets sekretariat. I den egenskab er generalsekretæren ansvarlig for, at de af præsidenten og præsidiet samt de på medlemsmøder trufne beslutninger bliver udført.

Generalsekretæren er endvidere ansvarlig for, at der føres protokol over Selskabets medlemsmøder.

Stk. 2. Generalsekretæren er Selskabets kasserer og er i samarbejde med præsidiet ansvarlig for Selskabets budget og regnskab.

Stk. 3. Generalsekretæren holder præsidenten og andre, der er tildelt et ansvar, orienteret om alle væsentlige forhold.

Stk. 4. Generalsekretæren er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en Oversigt over Selskabets Virksomhed i sekretariatet.

Stk. 5. Ved en generalsekretærs midlertidige forfald overtager redaktøren dennes funktioner.

Generalsekretæren i Videnskabernes Selskab bliver valgt for en periode på 4 år.