Lillian og Dan Finks fond

Fondets formål er at fremme formidling af forsknings- og udviklingsresultater med henblik på, at videnskabelige landvindinger udnyttes i erhvervs- og kulturliv.

Støtte kan ikke gives til opnåelse af forskningsresultater, til teknisk udstyr eller til aktiviteter, der udelukkende udøves i statsligt eller kommunalt regi, ligesom der ikke gives støtte til uddannelse og videreuddannelse. Bemærk venligst, at legatet kun støtter fremtidige projekter (fra 2 måneder efter ansøgningsfristen).

I praksis yder fondet fortrinsvis støtte til trykning af publikationer, som har almennyttig karakter. Det vil være en fordel, at det er forlaget, der står som ansøger til legatet. Det vil derfor være forlaget, som vil blive beskattet af legatet. Hvis legatet gives til en person, vil personen blive skattepligtig af beløbet. Det er derfor vigtigt, at ansøger og modtager af legatet er den samme, det vil sige enten et forlag eller en privatperson.

Se fundatsen for yderligere oplysninger.

Der er ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober. Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2024.

Legatet søges ved at benytte et ansøgningsskema, som udfyldes online og indsendes elektronisk. Hvis ansøgningen indsendes af en person, springes feltet med forlag over.

Du vil modtage en e-mail-bekræftelse indeholdende de oplysninger, du har tastet i skemaet. Bilag til din ansøgning skal vedhæftes elektronisk som én samlet PDF-fil.

Bilag:

Som bilag skal vedhæftes følgende: en motiveret ansøgning (1-2 sider), budget, trykketilbud samt relevante personers CV/publikationsliste. For forfattere, redaktører samt oversættere af antologier vedlægges CV/publikationsliste eller andre relevante dokumenter.

Ansøgningen skal yderligere indeholde oplysninger om, hvilke andre fonde/legater, der er søgt til samme formål, ligesom det skal oplyses, om der søges tilskud til udgivelse af en akademisk afhandling; er dette tilfældet, vedlægges kopi af udtalelse eller lignende, og der redegøres for, hvordan afhandlingen er omarbejdet med henblik på udgivelse.

Bestyrelse:

Professor og redaktør, dr.phil. Marianne Pade

Forskningschef, ph.d. Peter Nørgaard Larsen

Dr. phil. Jes Fabricius Møller


Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indsamler personoplysninger til behandling af legatansøgninger. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne, i Videnskabernes Selskabs privatlivspolitik.

Spørgsmål

profile picture

Mette Schou

Økonomi- og regnskabskonsulent

search