Principper ved bedømmelse af prismodtagere m.fl.

Videnskabernes Selskab indstiller eller uddeler i henhold til Selskabets vedtægter [LINK] og andre bestemmelser en række priser, medaljer og udmærkelser, hvor der er fastsat en alder, som er defineret i forhold til tiden siden at vedkommende har opnået sin ph.d.-grad.

Ved bedømmelse af kandidater skal perioder med barsel/forældreorlov, langtidssygdom eller militærtjeneste modregnes i forhold til den pågældendes ph.d.-alder.

Selskabet har, med inspiration fra de regler som ERC (European Research Council) benytter, udarbejdet regler for at modregne potentielle kandidater for barsel mv.

Følgende regler gør sig gældende:

Det påhviler indstiller og/eller kandidaten selv at sikre den nødvendige dokumentation.

Barsel/forældreorlov

Uagtet hvornår barnet er født, modregnes forældre for det antal måneder gange to, som mødre eller fædre har haft barsel eller været væk fra arbejdsmarkedet pga. evt. forældreorlov.

Reglerne for barsel og forældreorlov gælder også ved adoption.

Langtidssygdom (dvs. over 90 dage)

Efter opnået ph.d.-grad modregnes den dokumenterede langtidssygdomsperiode for enten ansøger eller nært familiemedlem.

Militærtjeneste

Den dokumenterede periode for aftjent militærtjeneste modregnes.