Sekretariat

Præsidiet udfører sine opgaver med bistand fra Sekretariatet. Sekretariatet varetager de administrative funktioner, der understøtter Selskabets opgaver og interesser i forbindelse med:

  • Videnskabsformidling
  • Forskningspolitisk interessevaretagelse og rådgivning
  • Prisuddelinger
  • Afholdelse af symposier og videnskabelige konferencer
  • Internationale organisationer
  • Forlagsvirksomhed
  • Legatadministration

 

Klik på den enkelte medarbejder for at læse mere og se kontaktoplysninger.

 

profile picture

Karin Kjær Madsen

Sekretariatschef

search
profile picture

Mette Schou

Økonomi og regnskabskonsulent

search
profile picture

Kristoffer Frøkjær

Kommunikationschef, Kommunikation

search
profile picture

Rikke Reinholdt Petersen

Kommunikationskonsulent, Kommunikation

search
profile picture

Peter Hyldgård

Projektledet for Formidlingsakademiet

search
profile picture

Tina Dransfeldt Christensen

Projektleder for VidenSkaber

search
profile picture

Jonas Krog Lind

Chef for Politik og Analyse, Politik og Analyse

search
profile picture

Victor Kalsen Nissen

Konsulent, Politik og Analyse

search
profile picture

Mette Miller Danielsen

Programkonsulent, Arrangementer

search
profile picture

Trine Hagerup

Programkonsulent, Arrangementer

search
profile picture

Birgit Olsen

Akademisk medarbejder, Arrangementer

search
profile picture

Steffen Dehn Frandsen

Logistik- og servicekoordinator, Arrangementer

search
profile picture

Anders Drange Ladefoged

AV-/IT-medarbejder

search
profile picture

Asger Bjørn Larsen

Studentermedhjælper, Arrangementer

search
profile picture

Thor Blond

Studentermedhjælper, Politik og Analyse

search
profile picture

Julie Lykke Adelfalk

Studentermedhjælper, VidenSkaber

search
profile picture

Lucie Got

Studentermedhjælper, Formidlingsakademiet

search