Projekter

Videnskabernes Selskab gennemfører følgende større projekter til gavn for dansk forskning og det danske samfund. Målgrupperne for de forskellige aktiviteter kan være forskellige.

Foto: Videnskabernes Selskab

Formidlingsakademiet

VidenSkaber

I Formidlingsakademiet modtager forskere træning i og vejledning om, hvordan man bliver bedre til at formidle sin forskning. Formidlingsakademiet er økonomisk støttet af Carlsbergfondet og Novo Nordisk Fonden.

VidenSkaber ruster Danmark til bedre forståelse for, hvad videnskab er, videnskabens metoder, udfordringer og faglige tilgange. VidenSkaber er økonomisk støttet af Carlsbergfondet, Lundbeckfonden samt Novo Nordisk Fonden.