(All European Academies) ALLEA: Det nye europæiske rammeprogram bør gøde jorden for fremragende forskning

14.12.2023

©ALLEA

(All European Academies) ALLEA: Det nye europæiske rammeprogram bør gøde jorden for fremragende forskning

I en ny erklæring reflekterer ALLEA (All European Academies) over, hvilke retningsgivende principper, der bør lægges vægt på i det kommende EU-rammeprogram for forskning og innovation (FP10). ALLEA opfordrer til, at rammeprogrammet:
  • Øger investeringen i forskning og innovation for derigennem at skabe en vision for at fremme fremragende forskning og frugtbart samarbejde på tværs af Europa;
  • Opnår et oprigtigt inkluderende og indflydelsesrigt forskningslandskab i Europa (European Research Area);
  • Styres af målene om at stimulere forskning og innovation, dyrke forskningssamarbejde, nære talenter, styrke mangfoldighed og inklusion samt optimere processer.

ALLEA ser mulighederne for en lysere fremtid for europæisk forskning, hvor et nyt, banebrydende rammeprogram kan bane vejen for at gøre Europa konkurrencedygtigt og ledende inden for forskning og innovation på verdensplan.

I den nye udtalelse understreger ALLEA, hvor vigtig videnskab er for at løse globale udfordringer og påpeger behovet for at øge investeringer i forskning og udvikling. ALLEA’s vision omfatter at styrke forskningssamarbejder, dyrke talenter, fremme mangfoldighed og inklusion, samt at strømline de administrative rammer for tildelingen af forskningsbevillinger. Det indebærer støtte til grundforskning og fremme af Open Science-initiativer, integritet i forskning og akademisk frihed.

Et fokus på at inddrage flere, fastholde talenter og fremme excellence gennem mangfoldighed skal medvirke til at fordelene ved forskning når ud til alle regioner og fagområder. For at skabe en bæredygtig fremtid opfordrer ALLEA til ambitiøs investering, tæt samarbejde, omhyggelig talentpleje, fuld accept af mangfoldighed og effektiv optimering af processer. Målet er en stærk Europa, der er konkurrencedygtig og verdensledende på forskningsområdet, drevet af et kraftfuldt rammeprogram, der forpligter sig til at levere viden og hæve det europæiske samfund til nye højder.

Læs den fulde erklæring her.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab er, som nationalt videnskabeligt akademi, medlem af organisationen ALLEA.