(Bjarne Grønnow modtager) Kulturministeriets forskningspris

Kulturministeriets forskningspris, Julius Bomholt-prisen blev onsdag den 5. december 2018 overrakt til forskningsprofessor Bjarne Grønnow fra Nationalmuseet for hans banebrydende forskningsarbejde om et af de tidligste grønlandske folk, der forsvandt for mere end 2900 år siden.

Bjarne Grønnow, der har været medlem af Videnskabernes Selskab siden 2013 og har siddet i Præsidiet siden 2015 siger om den flotte anerkendelse:

Jeg er meget glad og stolt over at modtage Julius Bomholt Prisen for min doktorafhandling om de første mennesker i Grønland. Monografien er resultatet af flere årtiers forskningsindsats, hvor jeg og mine samarbejdspartnere har forestået hele processen lige fra fundet af de 4.500 år gamle bopladser, over udgravningerne af dybfrosne kulturlag til analyserne og publiceringen. Det er en utrolig tilfredsstillelse, at dette store arbejde nu tildeles Kulturministeriets højeste videnskabelige anderkendelse
.

Kulturminister Mette Bock siger:

Det er et imponerede forskningsarbejde, som vinder Julius Bomholt-prisen 2018. Bjarne Grønnow formår med sin doktordisputats om Saqqaq-menneskers livsverden at skabe en enestående levendegørelse af, hvordan de første mennesker indvandrede til Grønland for mere end 4500 år siden og skabte sig et liv i de barske og kolde omgivelser. Vi får viden om, hvordan de verdenshistoriske pionerer var et opfindsomt folk, der blandt andet udviklede specialiserede redskaber til at skabe sig tøj, bolig og fange føde.

Kulturministeriets Forskningsudvalg har indstillet Bjarne Grønnow til prisen. Formanden for Kulturministeriets Forskningsråd Johs. Nørregaard Frandsen begrunder indstillingen således:

Bjarne Grønnow modtager Julius Bomholt-prisen for disputatsen om Saqqaq-menneskers liv og verden, fordi afhandlingen både udgør et unikt kompendium over Saqqaq-menneskers liv, og hviler på hans vedholdende insisteren på at arbejde i tværfaglige sammenhænge.

Stort tillykke herfra.