Carlsbergfondets forskningspriser uddeles ikke i 2020

Videnskabernes Selskab har siden 2011 indstillet modtagere til to forskningspriser inden for hhv. humaniora/samfundsvidenskab og naturvidenskab, som siden er blevet uddelt af Carlsbergfondet. Prismodtagerne bliver festligholdt ved en stor middag på Glyptoteket på en dato omkring brygger J.C. Jabobsens fødselsdag 2. september. Opslaget til indkaldelse af indstillinger til prismodtagerne plejer at komme ud på denne tid af året.

Vi har diskuteret forskningspriserne set i lyset af corona-situationen, hvor beskeden fra statsministeren jo er, at store forsamlinger er forbudt til og med august. Derfor mener vi ikke, at vi kan forsvare at samle op mod 300 mennesker i starten af september. Desuden ved vi ikke, hvad der vil ske i efteråret – vil der f.eks. komme en anden bølge af epidemien?

Vi mener ikke, at det giver mening at uddele forskningspriserne uden samtidig at kunne festligholde prismodtagerne. Derfor har vi besluttet ikke at uddele forskningspriserne i år. Vi regner selvfølgelig med at uddele priserne igen i 2021.

 

Med venlig hilsen
På vegne af præsidiet i Videnskabernes Selskab og bestyrelsen i Carlsbergfondet

Mogens Høgh Jensen, præsident, Videnskabernes Selskab og Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand, Carlsbergfondet

 

Foto på forsiden: Lars Svankjær/ Videnskabernes Selskab