Det Unge Akademi har fået nyt råd

Det nye råd for Det Unge Akademi. Fra venstre til hjøre: Louise Kruse Jensen, Anders Anker Bjørk, Simona Zetterberg-Nielsen, Nina Molin Høyland-Kroghsbo og Janus Juul Eriksen. Portrætfotoer: Lars Svankjær / Det Unge Akademi
Unge forskere skal have plads i den offentlige debat og ordentlige ansættelsesvilkår. Og så skal vi et spadestik dybere i diskussionen om forskningsfrihed og -integritet. Sådan lyder nogle af punkterne på dagsordenen hos forpersonen for Det Unge Akademi, der står i spidsen for det nyvalgte råd, DUA’s ledende organ.

Af: Rikke Reinholdt Petersen

I februar afholdt Det Unge Akademi, DUA, sit årlige valg, hvor posterne som forperson, næstforperson og repræsentanter for de stående udvalg hver gang bliver besat på ny. Her blev Louise Kruse Jensen valgt til ny forperson. I den forbindelse har Videnskabernes Selskab bedt Louise, som er professor ved Københavns Universitets Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, om at sætte det kommende år under lup.

 

Dedikeret til omfattende dagsorden

– I det kommende år ønsker jeg, at DUA holder et stort fokus på forskningsintegritet og forskningsfrihed. Lige for tiden er der meget opmærksomhed på, om begge dele bliver mere og mere begrænset, men jeg er også optaget af at gå et spadestik dybere og diskutere, hvad begrænsningen gør ved forskerens kreativitet og nysgerrighed, siger Louise Kruse Jensen.

Men der er flere ting på dagsordenen for den nye forperson:

– Det er vigtigt for mig, at DUA kan fortsætte – og udbygge – sin position som en stærk stemme i den forskningspolitiske debat og i formidlingen af alle typer forskning, nævner Louise Kruse Jensen og fortsætter:

– Og så er jeg meget motiveret af at arbejde for, at yngre forskere har en stemme i den offentlige debat. Og ikke mindst for, at de har nogle ordentlige forhold i deres ansættelser.

 

Indsigt og udsyn

DUA tæller 42 medlemmer; alle sammen travle forskere med stor dedikation til deres forskellige fagområder og videnskabelige felter. Alligevel finder de tiden til at samles i Det Unge Akademi til møder og arrangementer, ofte på månedlig basis. Hvorfor?

– DUA favner alle grene af videnskaben, og at være med i Det Unge Akademi giver både enorm selvindsigt, men samtidig også et fantastisk udsyn, forklarer Louise Kruse Jensen.

– Jeg føler selv, at jeg har fået rigtig meget ud af at være med i DUA indtil videre. Derfor vil jeg gerne give noget tilbage ved at bidrage til Det Unge Akademis drift, afslutter hun.

Foruden Louise Kruse Jensen som forperson faldt valget af DUA’s nye næstforperson på adjunkt Anders Anker Bjørk. De nye udvalgsrepræsentanter er henholdsvis adjunkt Janus Jul Eriksen (Det Forskningspolitiske Udvalg), adjunkt Nina Molin Høyland-Kroghsbo (Forskningsformidlingsudvalget) og lektor Simona Zetterberg-Nielsen (Samarbejdsudvalget). Tilsammen udgør de fem Det Unge Akademis råd gældende for et år.

 

Om Det Unge Akademi:

Siden oprettelsen i 2011 har Det Unge Akademi fungeret som en selvstændig enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. DUA har til formål at samle unge talentfulde forskere i Danmark og styrke grundforskning, den tværvidenskabelige udveksling og bygge bro mellem videnskab og samfund. Det Unge Akademi arbejder også for at give nogle af landets dygtigste unge forskere en stemme i offentligheden.

DUA består for tiden af 42 yngre forskere fra forskellige videnskabsgrene. Medlemskabet af DUA er femårigt, og der optages 7-10 nye medlemmer hvert år. Dog er det maksimale antal medlemmer 44.

DUA’s råd er dets ledende organ, som består af 5 medlemmer. Rådet planlægger sæsonens møder, varetager forskellige praktiske opgaver og står for kommunikationen med Videnskabernes Selskabs Præsidium og Sekretariat. Rådet vælges af medlemmerne for ét år ad gangen. Valg afholdes i februar.

Klik her for at se mere om Det Unge Akademi.