European Academies’ Science Advisory Council

Ny kommentar fra EASAC:

En meningsfuld plastiktraktat bør sigte mod at reducere produktionen af plastik og opnå cirkularitet, siger seneste kommentar fra European Academies’ Science Advisory Council, organet for uafhængig forskningsbaseret rådgivning af Europas politiske beslutningstagere.

Systemiske svigt driver en hurtig vækst i produktion, forbrug og lækage af plastik i marine, terrestriske og ferskvandsmiljøer, viser en ny EASAC-kommentar. Sammenfatningen af den nyeste videnskabelige evidens har til formål at informere de løbende forhandlinger om nødvendigheden af en international plastiktraktat. Med de nuværende politikker forventes globalt plastikaffald at næsten tredoble sig inden 2060.

– Forhandlere skal takle konflikter i hele systemet, siger professor Michael Norton fra EASAC.
– Det vil påvirke kommercielle interesser og vil derfor ikke være en let opgave. Men for at bremse og vende skader på miljøet, biodiversitet og i sidste ende risici for menneskers sundhed skal traktaten sætte en stopper for den fortsatte vækst i produktionen af plastik.

Det 21. århundrede vil sandsynligvis blive husket som “plastiktiden”. Plastik begyndte sin triumferende march i 1960’erne; i dag drukner planeten bogstaveligt talt i plastik. Mere end 353 millioner tons plastikaffald blev produceret i 2019, og ifølge OECD’s tal forventes det at stige til så meget som 1014 millioner tons årligt inden 2060, medmindre drastiske foranstaltninger træffes.

[…]

For at oprette en International Plastiktraktat foreslår EASAC en systemisk tilgang til at reducere mængden af plastproduktion og forbrug, sikre at al plast er genanvendelig eller komposterbar og holde plast i cirkulation så længe som muligt. Modeller antyder, at ved at reducere efterspørgslen med 30 % og øge genanvendelsesraten til 20 % vil plastforurening kunne reduceres med 80 % inden 2040.

EASAC’s 10 videnskabeligt baserede anbefalinger til en international plastiktraktat:

  • Sæt et mål om at reducere produktionen af primærplast med henblik på at reducere det samlede behov, efterspørgsel og brug af emballage
  • Sørg for, at al plast er genbrugeligt, genanvendeligt eller komposterbart for at muliggøre cirkularitet
  • Internaliser alle eksterne (miljømæssige, sociale, sundhedsmæssige) omkostninger i den grundlæggende markedspris for harpiks
  • Gør produktudviklere og detailhandlere ansvarlige for at minimere engangsbrug af “on-the-go”-genstande og gør den ansvarlige vej den billigste mulighed for at ændre forbrugeradfærd
  • Forbyd bevidst tilsætning af mikroplastik til produkter
  • Forpligt dig til at øge sikkerheden, holdbarheden, genanvendeligheden, påfyldeligheden, reparerbarheden og renoveringsevnen af plastprodukter
  • Tilskynd virksomheder til at samarbejde i omvendte forsyningskæder
  • Anmod om livscyklusanalyse og ordentlige standarder for biologisk nedbrydelighed for harpikser, der hævder biologisk nedbrydelighed
  • Udvid producentansvaret til alle omkostninger vedrørende affaldshåndtering
  • Tillad kun eksport fra OECD til de ikke-OECD-lande, der samtykker og opfylder kriterierne for at behandle sådant affald på en miljømæssigt forsvarlig måde.

OBS: Ovenstående er en forkortet version af den originale pressemeddelelse, oversat fra engelsk til dansk. Læs pressemeddelelsen og den fulde EASAC-kommentar: “Towards an International Plastics Treaty” her.

Om the European Academies’ Science Advisory Council (EASAC):

EASAC er dannet af de nationale videnskabsakademier i EU’s medlemsstater, Norge, Schweiz og Storbritannien. Gennem EASAC arbejder videnskabelige akademier sammen om at levere uafhængig, ekspertbaseret rådgivning om de videnskabelige aspekter af europæisk politik til dem, der træffer eller påvirker beslutninger inden for de europæiske institutioner. Som nationalt videnskabeligt akademi er Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab medlem af EASAC.