FOREDRAG MED ELITEFORSK-PRISMODTAGERE 2024

Modtagere af EliteForsk 2024 fortæller om deres forskning.

FOREDRAG MED ELITEFORSK-PRISMODTAGERE 2024

Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler hvert år fem EliteForsk-priser til nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere. Alle indstillinger vurderes af bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond, som indstiller pris- og rejsestipendiemodtagere til uddannelses- og forskningsministeren.

Videnskaberne Selskab afholder i den forbindelse en spændende foredragsaften med de fem EliteForsk 2024-prismodtagerne, hvor de får lejlighed til at give publikum et indblik i de deres banebrydende forskning. 

Program:

Kl. 19:00
Præsident for Videnskabernes Selskab, professor Marie Louise Nosch byder velkommen. 

Kl. 19:05
Næstformand for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond, professor Lone Gram fortæller om EliteForsk og introducerer prismodtagerne.  

Kl. 19:10
Irene Tamborra
Professor i astrofysik ved Københavns Universitet

Tales of cosmic booms

Irene is an expert of cosmic cataclysms, such as the death of massive stars and the spectacular smashup of their remnants. Through complex computer models, she investigates how tiny particles, which are the building blocks of matter, drive these gigantic cosmic explosions, forging the elements of the periodic table essential to our life. In this cosmic journey, we will find us, humans, inextricably connected to the mesmerizing lifecycle of stars.

This lecture will be in English

Kl. 19:30
Amelia-Elena Rotaru
Professor i Miljø-mikrobiologi ved Syddansk Universitet

The Electrifying Lives of Methane-Producing Archaea

Methane-producing Archaea may be small, but they are incredibly powerful microorganisms that have a significant impact on our environment. They play a crucial role in the production of methane, which is the second-most significant greenhouse gas in our atmosphere. These microorganisms offer immense potential for green energy, providing a biological alternative to natural gas. Our research has uncovered some fascinating insights into these methanogens. We have discovered that some of them possess a remarkable ability to “feed on electricity.” They can take up electrons from minerals, metals, and even bacteria that release electrons extracellularly during respiration. By studying the complex molecular interactions between methanogens and their extracellular environment, we hope to discover new strategies that can help reduce methane emissions and unlock the full potential of these microorganisms for sustainable energy solutions.

This lecture will be in English

Kl. 19:50
Mads Albertsen 
Professor i Bioteknologi ved Aalborg Universitet

Kortlægning af den usynlige verden af bakterier og virus gennem DNA analyser

Mikroorganismer påvirker alle aspekter af vores liv. De gør os syge – og holder os raske, producerer og optager klimagasser, gør næringsstoffer tilgængelige for planter og dyr, samt producerer alt fra antibiotika til enzymerne der bruges til at vaske tøj. Mikroorganismer er dog meget små og i dette foredrag vil jeg gennemgå to eksempler på hvordan min forskningsgruppe bruger DNA analyser til at kortlægge mikroorganismerne omkring os. Først vil vi dykke ned i, hvordan vi brugte DNA analyser til at kortlægge SARS-CoV-2 virus varianter, og hvordan disse teknikker giver helt nye muligheder for hurtig diagnostik på hospitalerne. Derefter tager vi et spring ind i bakterie-verden til projektet Microflora Danica, hvor vi gennem analyse af 10,000 prøver er ved at kortlægge millioner af ukendte bakterier i Danmark – for at skabe fundamentet til den biobaserede økonomi.

Kl. 20:10
Peter Dalsgaard
Professor i Human-Computer Interaction ved Aarhus Universitet

Kreativitet og computere: Hvordan påvirker brugen af IT menneskelig kreativitet

Siden computerens opfindelse har dens primære funktion på arbejdspladsen været at effektivisere rutinepræget arbejde. Men fremkomsten af ChatGPT og lignende typer kunstig intelligens gør det klart, at IT rummer potentialer for at skabe tekst, lyd og billeder, som er svære at skelne fra menneskeskabte. 
I denne forelæsning vil jeg undersøge, hvordan brugen af IT på godt og ondt påvirker menneskelig kreativitet. Med udgangspunkt i nylige forskningsprojekter vil jeg belyse, hvordan kreative professionelle udvikler ideer med hjælp af både fysiske og digitale redskaber, og hvordan den kreative proces bliver påvirket af disse redskaber. Og i bredere træk vil jeg fortælle, hvad de nyeste forskningsresultater siger om mulighederne for at kombinere menneskelig og digital kreativitet.

Kl. 20:30
Thomas Gammeltoft-Hansen
Professor i mobilitetsret ved Copenhagen Business School

Udlændingepolitik og folkeretlig forandring

Hvordan udvikler fortolkningen af internationale retsregler sig? Svaret på dette spørgsmål har ikke kun betydning for folkeretlig teori men også politiske debatter om magtbalancen mellem dansk og international ret, og mellem stater og internationale domstole. Særligt udlændingeområdet har fyldt meget i disse debatter, hvor f.eks. Flygtningekonventionen er blevet beskrevet som utidssvarende, og internationale domstole beskyldt for at være politiske i deres afgørelser. Men udlændingeretten er også en vigtig indgangsvinkel til at forstå bredere udviklingsdynamikker, hvor forskellige internationale retsregler i stigende grad støder sammen eller gensidigt påvirker hinanden. På baggrund af sin forskning forsøger Thomas Gammeltoft-Hansen i dette foredrag således at bidrage til en mere generel forståelse af folkeretlig og fortolkningsmæssig evolution.

Kl. 20:50
Tak for i aften

test