H.C. Ørsteds betydning for Selskabet kan næppe overvurderes

FOTO: LARS SVANKJÆR/ VIDENSKABERNES SELSKAB
Læs Præsident Mogens Høgh Jensens tale om Ørsteds betydning for Selskabet og samfundet fra overrækkelsen af H.C. Ørsted guldmedaljen.

Deres Majestæt, ærede prismodtager, mine damer og herrer.

På vegne af det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab og Selskabet for Naturlærens Udbredelse er det mig en stor ære at byde velkommen til overrækkelsen af H.C. Ørsteds guldmedalje i kemi. H.C. Ørsteds guldmedalje blev senest overrakt for 30 år siden, også af Deres Majestæt, så det er ikke hver dag, det sker.

Overrækkelsen sker som optakt til 200-året for H.C. Ørsteds banebrydende udforskning af elektromagnetismen, som stadig fremstår som en af de mest fundamentale opdagelser af naturens lovmæssigheder.

 

Stort set alle naturvidenskabsfolk i verden kender hans opdagelser

H.C. Ørsted var en af Danmarks største videnskabsmænd og opfindere nogensinde og var i sin tid en af de mest toneangivende fysikere i verden. Hans ikoniske status er på ingen måde formindsket, idet stort set alle naturvidenskabsfolk i verden vil være aldeles bekendt med elektromagnetismen fysiske egenskaber.

H.C. Ørsted var på samme tid fysiker, kemiker og farmaceut. Han var en særdeles kendt og dominerende samfundsborger på sin tid og stiftede Selskabet for Naturlærens Udbredelse i 1824 og Den Polytekniske Læreanstalt 1829.

Ørsted blev tidligt overbevist om, at der er en sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme. Metoden til at påvise denne sammenhæng stod klart for ham efter en række forelæsninger, han holdt i foråret 1820. Derefter foretog han en serie eksperimenter, hvor han sendte en elektrisk ladning gennem en fin platintråd, og han kunne iagttage, hvordan en magnetnål i nærheden blev sat i svag bevægelse. Den dybere forståelse af fænomenet fik han først, da han havde anskaffet et kraftigt galvanisk batteri. Derefter gennemførte han mere systematiske forsøg, og resultaterne beskrev han i en latinsk artikel, som han fik trykt privat og sendt til førende forskere i Europa og Amerika den 21. juli 1820.

 

Den alsidige forsker

H. C. Ørsted havde en varm interesse for alle livets sider. Udover at arbejde med konkrete videnskabelige projekter dvælede han også ved de store almene grundspørgsmål, som efterhånden udviklede sig til, at han definerede en ny naturfilosofi, eller endda et helt tilværelsessystem. Hele hans tidsånd havde retning mod det altomfattende påvirket af den romantiske naturfilosofi, som går igennem mange af hans tidlige arbejder.

H.C. Ørsted er en særdeles vigtig person i Videnskabernes Selskabs historie. Efter at han blev medlem i 1810 blev han få år efter sekretær for Selskabet i en periode på over 36 år, fra 1815 til 1851. Få andre har bestridt sekretærposten eller præsidentposten i så lang tid som H.C. Ørsted.

For at sikre Selskabet passende ydre rammer kæmpede han en brav kamp med indenrigsministeren for at få større og bedre lokaler – forgæves.

 

Ørsted inspirerede J.C. Jacobsen

Først med brygger J.C. Jacobsens overdragelse af Carlsbergbryggeriet til Selskabet lykkedes det at sikre det økonomiske fundament for Selskabet. Indirekte var det Ørsteds fortjeneste. I sit gavebrev nævner Bryggeren nemlig, at hans storslåede gestus sker »i levende Erkjendelse af, hvor meget han skylder H.C. Ørsteds Lære og vækkende Indflydelse og som et Vidnesbyrd om taknemmelig Paaskjønnelse af hans Virksomhed for at udbrede Kundskabens Lys i videre Kredse«.

H.C. Ørsteds betydning for Selskabet kan næppe overvurderes. Hans indflydelse som forsker, underviser, folkelig formidler, igangsætter og organisator rakte langt uden for Selskabets rammer, og han gav Selskabet en markant position i samfundet.

I 2011 udgav Selskabet H.C. Ørsteds rejsebreve, et fornemt vidnesbyrd om Ørsteds møder med de største videnskabelige hjerner i Europa. Og i anledning af det forestående jubilæum genoptrykker Selskabet Ørsteds “De Naturvidenskabelige skrifter”, der bliver en meget smuk udgivelse i tre bind.

Med dette vil jeg sige et stort og velfortjent tillykke med H.C. Ørsted Guldmedaljen til Prof. Karl Anker Jørgensen.