Ny bog fra Videnskabernes Selskab

Kvinder, børn og familier i oldtidsbyen Palmyra

Palmyra, den fantastiske ruinby i den syriske ørken, blev udsat for voldsomme ødelæggelser i kølvandet på den syriske borgerkrig. Kort før konfliktens udbrud i 2011 begyndte et stort dansk og internationalt forskningsprojekt, Palmyra Portræt Projektet, støttet af Carlsbergfondet og ledet af professor, centerleder Rubina Raja.

Projektets vigtige udforskning og dokumentation af den syriske kulturarv har været emnet for flere videnskabelige konferencer, og resultaterne er fremlagt i en række publikationer. Den seneste lanceres hermed af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Women, children and the family in Palmyra er en ualmindelig flot illustreret bog med appel ikke bare til specialister, men til alle, der interesserer sig for den antikke oldtids historie, kunst og kultur.

Den nye bog handler om kvinder og børns roller i familien gennem Palmyras romerske periode (1.–3. århundrede e.v.t.). I ni kapitler belyses emnet af førende Palmyra-forskere, som alle deltog i en todelt workshop på Aarhus Universitet i oktober 2016 og februar 2017. Møderne blev arrangeret af Palmyra Portræt Projektet, og bogen indgår som bind 3 i projektets serie Palmyrenske Studier. Bogens ni kapitler drøfter forskellige aspekter af de varierende familiekonstellationer og undersøger, hvordan portrætterne af palmyrenske kvinder og børn afspejler familiestrukturen og det bredere samfund i Palmyra. I bogen får man fascinerende indblik i mange forskellige sider af familielivet i Palmyra, og det bliver afdækket, hvordan kvinder og børns identiteter blev udtrykt især gennem gravportrætter og det skriftlige materiale, der er overleveret fra oldtidens Palmyra.

 

Bogen kan købes på Gads Forlags webshop

The book can be purchased here

Women, children and the family in Palmyra

Redigeret af Signe Krag og Rubina Raja

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Scientia Danica. Series H, Humanistica, 4 · vol. 10

Palmyrenske Studier Bind 3. 2019

228 sider. Rigt illustreret. 250 kr.
ISSN 1904-5506 · ISBN 978-87-7304-419-3.

 

Foto på artikelforside: Forside af ‘Women, children and the family in Palmyra’