L’Oreal og UNESCO uddeler sammen med Videnskabernes Selskab “For Women in Science-pris”

Tre yngre, kvindelige forskere hædret ved overrækkelse med royal deltagelse.

Ved en ceremoni i den smukke Pompejisal på Carlsberg Akademi overrakte HKH Prinsesse Marie prisen til de tre yngre, talentfulde kvinder – Vida Engmann, adjunkt ved Syddansk Universitet, Læge, ph.d. Stine Linding Andersen, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital og adjunkt ved Aarhus universitet Maria Andreasen som dette års modtagere af For Women in science.

For Women in Science er en global, årligt tilbagevendende prisuddeling indstiftet af L’Oréal og UNESCO, der skal få de gode rollemodeller blandt kvinder i naturvidenskabelig forskning frem i lyset – og tiltrække flere kvinder til de naturvidenskabelige fag. Videnskabernes selskab medvirker i udvælgelsen af modtagerne og det var derfor naturligt at Præsident for Videnskabernes Selskab, Mogens Høeg Jensen bød velkommen:

– På vegne af Det. Kgl. Danske Videnskabernes Selskab vil jeg byde hjertelig velkommen til L’Oreal og UNESCO prisuddelingen ’For Women in Science’. Det er en stor ære for Selskabet at stå for dette arrangement.

I år er det 11. gang at uddelingen finder sted. Det betyder, at 33 unge kvindelige forskere har modtaget prisen, som gennem alle årerne har givet et stort karriereløft til prismodtagerne, forklarer Mogens Høeg Jensen:

–  Når man læser CV’er fra yngre kvindelige forskere – og jeg læser rigtig mange CV’er i min hverdag – er det bemærkelsesværdigt, så ofte L’Oreal prisen optræder. Og fra personlige samtaler med mange tidligere modtagere har jeg gang på gang hørt det sagt, at prisen betyder rigtig meget i den tidligere karriere. Med andre og det er et fantastisk vigtigt samarbejde, vi har mellem L’Oreal og Videnskabernes Selskab!

Prinsesse Marie synes, at ligestillingen indenfor forskningen går for langsomt

Siden blev ordet givet til Prinsesse Marie, der i sin egenskab af protekor for Den Danske UNESCO-Nationalkommission forstod overrækkelsen af prisen. For hende spiller prisen en stor rolle:

–  Den store udfordring er, at der er for få kvindelige forskere, når vi taler topniveau. I 2011 var 16% af de danske professorer kvinder – i 2017 var tallet 22%. Det går for langsomt. Og der skal flere greb til at hjælpe udviklingen på vej – og priser er én måde at vise anerkendelse på, fortalte hun og fortsatte:

–  Det er med stolthed og glæde at vi i dag kan hædre 3 unge forskere, der med deres indsats aftvinger respekt og fortjener stor anerkendelse. Jeres arbejde bidrager til løsningen af vigtig videnskabelig udfordringer og løfter Danmark som forskningsnation. Det er noget at være stolt af!

Med æren følger 110.000 kr. til hver prismodtager, som skal bruges til det aktuelle forskningsprojekt.

De tre modtagere er:

Læge, ph.d. Stine Linding Andersen

Stine Linding Andersen er læge og forsker ved Klinisk Biokemisk Afdeling og Klinisk Institut. Stine forsker i betydningen af thyroidea sygdomme hos gravide. Stine klarlægger jodindtaget hos gravide i Danmark og undersøger forstyrrelser i stofskifte hos gravide og deres betydning for graviditetsforløbet og barnets udvikling, især hjernen. Stines forskning vil bidrage til optimal diagnostik og behandling af stofskiftesygdomme hos gravide og til overvejelserne om, hvorvidt man rutinemæssigt bør undersøge thyroidea funktionen hos alle gravide i Danmark.

Adjunkt Maria Andreasen

Maria Andreasens forskning er centreret om biofysiske undersøgelser af protein aggregering. Protein aggregering ses som strukturerede og velordnede klumper af proteiner og forekommer både i forbindelse med sygdomme som Alzheimer’s og Parkinson’s, og som funktionelle materialer, der udnyttes af bakterier i biofilm-dannelse i forbindelse med etablering af bakterielle infektioner. Maria arbejder med at undersøge og forstå de molekylære mekanismer, der fører til uønsket protein aggregering og dermed også at finde en metode til at modvirke dem.

Adjunkt Vida Engmann

Vida Engmann forsker i stabilisering af organiske, miljøvenlige polymersolceller. De har mange fordele, bl.a. mekanisk fleksibilitet, lav vægt og lav pris. Derfor kan de inkorporeres i mange forskellige applikationer. Organiske solceller har imidlertid den udfordring, at de har en dårlig holdbarhed. Vida er pioner indenfor forskningen i polymersolceller og har udviklet en metode til at forbedre de organiske solcellers stabilitet. Dermed opnås en 10 gange effektforøgelse fra solcellerne over tid, hvilket er det højeste opnået til dato på verdensplan.