Mindeord

Når medlemmer af Videnskabernes Selskab afgår ved døden, vil en fagfælle i Selskabet ved et medlemsmøde tale et mindeord over den afdøde.

På denne side kan du se mindeord over afdøde ordinære medlemmer af Videnskabernes Selskab, som er blevet talt på medlemsmøderne den seneste sæson (september til maj).

Mindeord, der er talt tidligere år, kan findes i Selskabets Publikationsplatform.

I den årlige oversigt (udkommer hver september), vil der tillige fremgå en oversigt over hvilke medlemmer, der har talt mindeord over afdøde medlemmer.