(Ny bog fra Vidensakabernes Selskab) Fokus på glemt dansk fysiker

Ludvig Valentin Lorenz (1829-1891) var Danmarks første teoretiske fysiker af internationalt format. I videnskabshistorien optræder han højst som en sekundær figur og ofte i fodnoter, men hans bidrag til fysikken var af betydelig originalitet.

Lorenz arbejdede inden for et bredt fagligt spektrum fra faststoffysik til grundlæggende teorier i optik og elektrodynamik. Udover at være en begavet teoretiker var han stærkt optaget af præcise eksperimenter, som han med held dyrkede i sit laboratorium i København. I dag er hans navn knyttet til flere vigtige begreber i fysikken: Lorenz-gauge, Lorenz-Lorentz-formlen, Lorenz-Mie-teorien og Lorenz-tallet.

I denne første biografi nogensinde om Lorenz bliver hans liv og virke beskrevet omfattende og indsat i både et videnskabshistorisk og alment tidshistorisk perspektiv. Biografien udnytter bl.a. arkivmateriale og andre upublicerede kilder. For at hævde Lorenz’ berettigede plads i international videnskabshistorie er bogen på engelsk.

Bogen fokuserer på Lorenz’ vigtige bidrag til fysikken, og også hans arbejder inden for matematik og teknologi bliver nøje undersøgt. Der lægges vægt på, hvordan de blev modtaget såvel internationalt som blandt samtidens danske forskere. En væsentlig del af bogen omhandler Lorenz’ status i det internationale fysikersamfund og hans relationer til berømte fysikere som G.R. Kirchhoff, J.C. Maxwell, B. Riemann og H.A. Lorentz. Desuden indeholder bogen oversættelser til engelsk af artikler og breve, som Lorenz skrev på dansk og som af den grund har været overset i videnskabshistorien.

De fleste videnskabshistoriske undersøgelser af fysikken i det nittende århundrede fokuserer på forskere fra de store og videnskabeligt betydningsfulde lande i Europa. Biografien om Lorenz giver et andet perspektiv, nemlig udviklingen som set fra en fysiker i et lille og perifert land.

Biografiens forfatter, Helge Kragh, er en fremtrædende videnskabshistoriker med speciale i fysik. I Videnskabernes Selskabs skrifter har han tidligere bl.a. redigeret en antologi om Niels Bohr og forfattet en biografi om den store danske kemiker Julius Thomsen.

Helge Kragh: Ludvig Lorenz. A Nineteenth-Century Theoretical Physicist. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Series M. Mathematica et Physica bind 3. 2018.

282 sider, 240 kr.

ISSN 1904-5514 · ISBN 978-87-7304-417-9

Foto på artikelforside: Forside på udgivelsen ‘Lundvig Lorenz. A Nineteenth-Century Theoretical Physicist’

Bogen kan købes på Gads Forlags webshop.