Nyt medlem af Carlsbergfondets bestyrelse valgt

Foto: Huset Mydtskov for Videnskabernes Selskab/Rubrik med tekst: Carlsbergfondets hjemmeside
Fra den 1. januar 2025 byder Carlsbergfondet velkommen til Daniel Otzen som nyt medlem af fondets bestyrelse. Daniel Otzen, der er professor på Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) ved Aarhus Universitet, blev valgt til bestyrelsen af Videnskabernes Selskabs medlemmer på generalforsamlingen den 16. maj 2024.

Carlsbergfondet skriver via www.carlsbergfondet.dk:

Daniel Otzen overtager posten efter professor Søren-Peter Olesen, der har været medlem af fondets bestyrelse siden 2012 og undlader at genopstille, når hans valgperiode udløber ved årsskiftet. 

Selvom Daniel Otzen først formelt indtræder i bestyrelsen ved årsskiftet, vil han starte som auskultant i nærmeste fremtid. 

Forperson for Carlsbergfondets bestyrelse, professor Majken Schultz, udtaler

”Jeg er glad for at kunne byde Daniel Otzen velkommen i Carlsbergfondets bestyrelse. Med valget af Daniel Otzen får bestyrelsen tilført en stærk faglighed inden for det naturvidenskabelige område, ligesom ikke mindst Daniel Otzens erfaring fra forskellige forskningsråd vil blive et aktiv i bestyrelsens arbejde for dansk forskning. Jeg glæder mig meget til samarbejdet og vil i samme ombæring sige stor tak til Søren-Peter Olesen for hans fremragende indsats i bestyrelsen gennem mere end 12 år.”

Læs hele nyheden om Daniel Otzens indtræden i Carlsbergfondets bestyrelse.

Daniel Otzen er medlem af Videnskabernes Selskab. Tilgå medlemsprofilen.