På jagt efter de sidste 99 %: Årets modtager af H.M. Dronningens videnskabspris vil løse mysteriet bag bakteriers arvemateriale

PROFESSOR MADS ALBERTSEN, MODTAGER AF DRONNING MARGRETHE II’S VIDENSKABSPRIS 2024. FOTO: LARS SVANKJÆR/VIDENSKABERNES SELSKAB.
Mads Albertsen vil kortlægge alt det om naturlige bakteriearter, vi endnu ikke ved – også selvom vi er omgivet af dem. Og så har han spillet en afgørende rolle for at kortlægge alle varianterne af coronavirus under covid-19-pandemien.

– Vi kender arvematerialet for under 1 % af alle bakteriearter i naturen – selvom de har indflydelse på alt, lige fra vores sundhed til den biobaserede økonomi og vores klima, fortæller Mads Albertsen, professor ved Aalborg Universitets Institut for Kemi og Biovidenskab.

– Jeg vil gerne beskrive og navngive de sidste 99 %, siger han. Ambitionerne mangler ikke. Heller ikke glæden ved at modtage Dronningens Videnskabspris:

– Jeg er meget stolt! Det er en fantastisk anerkendelse af min forskningsgruppes arbejde gennem de sidste mange år. Og så er det også en unik pris, fordi jeg kan dele dagen med familie og venner. Det ser jeg meget frem til, siger Mads Albertsen.

 

”En stor og kompleks sø af DNA og RNA”

I Albertsens forskningsgruppe har man arbejdet mod at forstå og kvantificere diversiteten af mikroorganismer ved både at udvikle og eksperimentere med nye anvendelser af sekventeringsteknologier.

– Hans forskning har ledt ham til spændende samarbejder med forskere over hele verden, hvor resultatet har været banebrydende forbedringer af vores evne til at sekventere mikroorganismer samt at isolere enkelte mikrobe-genomer fra en stor og kompleks sø af DNA og RNA, lyder en af begrundelserne for indstillingen af Albertsen.

Samme indstilling sætter desuden en stor, tydelig streg under, at ”Danmark er heldig at have en kapacitet som Mads i landet.”

 

Afgørende indsats i en pandemitid 

En af grundene til, at vi i Danmark kan føle os heldige, skal findes i tiden, hvor covid-19 pludselig blev en del af alles hverdag:

– I marts 2020 tog Mads initiativ til at omlægge sit laboratorium til at sekventere alle SARS-CoV-2-genomer fra den intensive testning i Danmark ved at bruge metoder, som var udviklet i hans laboratorium. Over 99 % af al genom-sekventering af positive COVID-19-prøver i Danmark frem til sommeren 2021 er foregået i Mads Albertsens laboratorium. Desuden bistod han med at etablere lokal SARS-CoV-2-sekventering ved alle landets store hospitaler, formuleres det i indstillingen.

 

De næste 99 %

For Mads Albertsen selv er motivationen bag arbejdet todelt:

– At gå på opdagelse og finde noget, som ingen andre har set før, nævner Albertsen, da han spørges til, hvad der driver ham i sin forskning.

– Og ikke mindst at få lov til at arbejde sammen med utroligt dygtige kollegaer og studerende, bemærker han.

Når han skuer ud i fremtiden, er det det samme ”vi” og fællesskab, den fortsatte forskning hviler på:

– Der er få ting i videnskab, der er så permanente, og som er fundament for så mange andre essentielle processer på vores klode og dagligdag som bakterierne – og jeg mener, at vi sammen kan kortlægge dem alle i løbet af de næste 10 år!

Overrækkelsen af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s Videnskabspris for 2024 til Mads Albertsen finder sted den 10. april. H.M. Dronning Margrethe vil overrække prisen ved en ceremoni i Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab.

 

OM MADS ALBERTSEN

  • Professor ved Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet
  • Leder af Forskningsgruppen Albertsen Lab ved Aalborg Universitet. Gruppen beskæftiger sig med flere projekter, bl.a. Microflora Danica
  • Medstifter af og tidligere CEO (2014-2020) for DNASense ApS,
    i 2024 opkøbt af selskabet Clinical Microbiomics
  • Uddannet civilingeniør
  • Modtager af EliteForsk-prisen (2024); The Fritz Kaufmann Prize (2021); The Grundfos Prize (2021); The Rising Star Award by the IWA & ISME Societies (2016); Research Result of the Year in Denmark fra Videnskab.dk (2015); The Spar Nord Fond Research Prize (2015) m.fl.
  • Født 1985

Se Mads Albertsens forskningsprofil via AAU her.

 

OM DRONNING MARGRETHE II’S VIDENSKABSPRIS

Prisen er på 100.000 kroner og gives én gang om året til en fremragende dansk forsker under 50 år, hvis forskning er inden for de videnskaber, som repræsenteres af Videnskabernes Selskab. Prisen blev indstiftet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i 2015 i anledningen af H.M. Dronning Margrethe II’s 75-års fødselsdag, og den overrækkes derfor tæt på H.M. Dronning Margrethes fødselsdato. Prismodtageren udpeges af Selskabets præsidium efter indstilling fra medlemmer af Selskabet. Tidligere prismodtagere er Mette Løvschal, Peter Lodahl, Lisbeth Imer, Anja Groth, Marie Louise Nosch, Morten Heiberg, Bo Brummerstedt Iversen og Jens-Christian Svenning. Læs mere om prisen her.

 

Kontakt

For presserelaterede spørgsmål, kontakt venligst kommunikationskonsulent i Videnskabernes Selskab Rikke Reinholdt Petersen på rp@royalacademy.dk eller tlf.nr. +45 31 25 80 60.
For spørgsmål til arrangementet, kontakt programkonsulent Mette Danielsen på mda@royalacademy.dk eller tlf.nr. +45 33 43 53 14.