Præsidentmøde i Helsinki

FOTO: PRIVAT
Konstruktivt møde med præsidenten for det Finske Videnskabsakademi kan blive et af mange fremtidige sparringsmøder de nordiske akademier imellem.

Selskabets præsident, Mogens Høgh Jensen, er netop vendt hjem fra Finland, hvortil rejsen har været planlagt med et to-foldigt mål for øje: Først og fremmest skulle han give foredrag om genetiske netværk i celledynamik på University of Helsinki, og dernæst havde han sat præsidenten for Det Finske Videnskabsakademi, Risto Nieminen, stævne.

De to præsidenter havde så mange synspunkter, idéer og erfaringer, der skulle udveksles, at mødet løb op i flere timer:

Formålet var at finde ud af, hvordan de kører deres akademi i forhold til, hvordan vi kører tingene her. Og vi gik igennem alle ting, både medlemsmøder, udadvendt virksomhed, politiske initiativer, politiske strategier, møde med politikere, og ikke mindst hvor meget man skal gøre for medlemmer i forhold til, hvad man kan gøre for offentligheden, siger Mogens Høgh Jensen om mødet, som, tilføjer han, var ualmindeligt konstruktivt.

 

Fælles om fremtiden

Det er præsidentens forhåbning, at sådanne møder i fremtiden vil blive en mere hyppigt tilbagevendende begivenhed, så der fremadrettet skabes flere muligheder for gensidig inspiration og positiv idéudveksling – ikke kun mellem akademierne i Finland og Danmark, men i en bredere nordisk sammenhæng med inddragelse af søsterakademierne. Noget af det, der ifølge Mogens Høgh Jensen blev brugt mest tid på under mødet, var diskussionen af fremtidigt samarbejde for de nordiske akademier, herunder muligheden for et årsmøde for akademiernes præsidenter.

Det Finske Videnskabsakademi, Suomalainen Tiedeakademia, blev etableret i 1908. I dag har akademiet mere end 700 indenlandske medlemmer og 180 udenlandske medlemmer. Ligesom Videnskabernes Selskab er det en kernesag for Det Finske Videnskabsakademi at fremme forskningens vilkår og at tage aktiv og langsigtet del i en positiv forskningspolitisk udvikling, hvilket bl.a. gøres gennem videnskabelige møder og events, udgivelse af publikationer, uddeling af legater og lignende aktiviteter.

Læs mere om Det Finske Videnskabsakademi ved at klikke her.