Sølvmedaljen 2024

Opslag: Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje 2024

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indkalder hermed indstillinger til Selskabets Sølvmedalje og prislegat for 2024.

 

Sølvmedaljen uddeles i 2024 til en yngre forsker inden for det humanistiske eller samfundsvidenskabelige område.
Med Sølvmedaljen følger et prislegat på 100.000 kr., som skal anvendes til modtagerens forskning.

Selskabets Sølvmedalje tildeles årligt en yngre forsker med tilknytning til dansk forskning, som ved ansøgningsfristen har opnået en ph.d.-grad (korrigeret for barsels- og sygeorlov) for højst 10 år siden. Sølvmedaljen gives for en særlig betydelig afhandling eller en samlet videnskabelig indsats, der er offentliggjort inden for de sidste fem år.

Forslagsstillere skal fremsende kandidatens CV, publikationsliste samt en detaljeret beskrivelse af den indstilledes videnskabelige kvalifikationer med en redegørelse for den eller de videnskabelige præstationer, der i særlig grad motiverer belønning. Man kan ikke nominere sig selv.

Indstillinger foretages ved at udfylde formularen og vedhæfte bilag som én samlet pdf-fil (maks 10 sider).

Frist for indstilling er onsdag den 28. februar 2024 kl. 24.00.

Sølvmedaljen overrækkes i efteråret 2024 ved et ordinært medlemsmøde i Selskabet. Her vil sølvmedaljemodtageren blive bedt om at holde en forelæsning om sin forskning.

Læs mere om Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje.

Spørgsmål vedrørende Sølvmedaljen kan rettes til programkonsulent Trine Hagerup på th@royalacademy.dk.