Pressemeddelelse fra EASAC

Stærk opbakning til EU-lov om naturgenopretning

European Academies’ Science Advisory Council, EASAC, opfordrede i sidste måned EU’s medlemsstater til at bakke op om EU-lov om naturgenopretning. EASAC mener, at loven er afgørende for at beskytte naturen, klimaet og skabe bæredygtigt landbrug, men loven er blevet standset, fordi der ikke er nok medlemslande, som vil stemme for.

EASACs videnskabelige akademier mener, at de foranstaltninger, der foreslås i loven, er af afgørende betydning for fødevaresikkerhed, biodiversitet og klimaet. Lovgivningen er en unik mulighed for at belønne landmænd for at levere økosystemtjenester. Bæredygtige økosystemer fremmer europæisk fødevaresikkerhed og landmændenes økonomiske interesser. EASAC opfordrer derfor EU’s medlemslande til ikke at suspendere eller afskaffe loven om naturgenopretning.

”Vedtagelsen af EU’s lov om naturgenopretning er vigtig for at imødegå de alvorlige udfordringer med biodiversitet og klima, som Europa står over for. Det er også af afgørende betydning for landmændenes og jordforvalternes trivsel og eksistensgrundlag, da velfungerende økosystemer er grundlaget for landbrug og andre økonomiske aktiviteter i landbrugs- og skovlandskab”, siger professor Thomas Elmqvist, Co-Director for miljø i EASAC.

 

Lov er ikke en trussel mod fødevaresikkerhed

Europas førende forskere sætter spørgsmålstegn ved de argumenter, som modstandere af loven fremsætter. I to store rapporter om regenerativt landbrug og integreret skadedyrsbekæmpelse har EASACs forskere for nyligt vist, at det er muligt at opretholde afgrødeudbyttet samtidig med, at man reducerer miljøpåvirkningen og forbedrer biodiversiteten.

”Påstanden om, at foranstaltningerne i Farm to Fork-strategien truer fødevaresikkerheden, er falsk. Men implementeringen af de nødvendige foranstaltninger kan påvirke nogle snævre forretningsinteresser hos visse af de store interessenter inden for landbrugsindustrien – såsom salg af pesticider og gødning – hvilket har ført til vedvarende kampagner imod loven”, siger Michael Norton, Co-Director for miljø i EASAC.

 

En mulighed for at belønne landmænd for økosystemtjenester

I sine rapporter støtter EASAC forslag om at målrette tilskud mod at hjælpe landmænd med at overgå til bæredygtige praksisser, der vil adressere klima- og biodiversitetskriserne. “Den nye lov ville give en enestående mulighed for at mobilisere indsatser og ressourcer til naturgenopretning og til de involverede personer. Landmændene bør belønnes for at anvende metoder, der gavner miljøet og bidrager til menneskers og økosystemers sundhed og trivsel”, forklarer Elmqvist.

EASAC opfordrer medlemsstater, der er uenige eller afholder sig fra at stemme, til at genoverveje deres holdning på baggrund af den bedste tilgængelige videnskabelige evidens og bakke op om loven.

”Vi opfordrer alle EU-medlemsstater til at finde en vej frem, som sikrer, at alle interessenter er med ombord og er aktive i implementeringen, med et helhedsorienteret systemperspektiv der guider genopretningsaktiviteter, herunder fødevaresikkerhed og fødevareforsyning.”, konkluderer Norton.

 

Baggrund:

Over 80% af de europæiske habitater er i dårlig stand. Men der er håb: Ved udgangen af februar 2024 støttede Europa-Parlamentet EU’s lov om naturgenopretning, hvilket er et væsentligt bidrag til at opfylde internationale klima- og biodiversitetsaftaler, f.eks. Kunming-Montreal-biodiversitetsrammen. For første gang nogensinde fastlægger loven klare mål for genopretning af ødelagte økosystemer i alle medlemsstater, hvilket dermed bidrager til opnåelsen af EU’s klima- og biodiversitetsmål samtidig med at fødevaresikkerheden styrkes. Efter at der var opnået en aftale i november, og efterfølgende grønt lys fra Europa-Parlamentet, er loven dog taget af dagsordenen for EU’s Råd, da den ikke har opbakning fra det nødvendige flertal af medlemslandene. Den danske regering er for loven.

Link til EASACs pressemeddelelse: Strong backing for EU Nature Restoration Law (easac.eu)

 

Om the European Academies’ Science Advisory Council (EASAC):

EASAC er dannet af de nationale videnskabsakademier i EU’s medlemsstater, Norge, Schweiz og Storbritannien. Gennem EASAC arbejder videnskabelige akademier sammen om at levere uafhængig, ekspertbaseret rådgivning om de videnskabelige aspekter af europæisk politik til dem, der træffer eller påvirker beslutninger inden for de europæiske institutioner. Som nationalt videnskabeligt akademi er Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab medlem af EASAC.