Ukrainian Scholars’ Days

Netværksdage for ukrainske forskere skaber vigtige videnskabelige samarbejder: “Det handler om en hane af porcelæn, der ikke kan gå i stykker.”

Billede øverst: genereret af ChatGPT. Billede i tekst: Videnskabernes Selskab
Onsdag eftermiddag inviterede Det Unge Akademi og Videnskabernes Selskab til det fjerde i rækken af sine Ukrainian Scholars’ Days-møder, hvor et nyt forskningssamarbejde stillede skarpt på litteratur lavet til børn – om en krig skabt af voksne.

Af: Rikke Reinholdt Petersen

– Det er faktisk lidt af en chok-oplevelse at læse nogle af de her bøger. De har det her sammenstød mellem barndommens verden og krigens sfære, som vores hjerner har svært ved at bringe sammen, forklarer lektor Birgitte Beck Pristed.

Professor Nadiia Pavlyk nikker enigt.

De to forskerkolleger er rykket sammen ved et af de mange skifergrå borde i Den Europæisk-Ukrainske Hub i København, hvor en del af oplægsprogrammet for dagens Ukrainian Scholars’ Days-møde stadig er i gang i den anden ende af lokalet. For få øjeblikke siden var det Nadiia og Birgitte selv, der stod og talte for de andre deltagere.

 

Små farverige kampfly

Sammen har de to kvinder skabt projektet ”PUBLISH: Children’s books in the Russia-Ukraine War”. Samarbejdet har et dobbelt sigte, forklarer de: Først og fremmest vil de undersøge, gennem interviews, hvordan og hvorfor selvstændige børnebogsforlag formår at drive virksomhed i en krigstid (specifikt i perioden 2014-2024, der dækker tiden omkring både annekteringen af Krim og krigen i Donbass samt invasionen i 2022 og frem til i dag). Situationen er særskilt vanskelig i Ukraine, hvor hele udgivelses-infrastrukturen er ramt af krigens skader. Mens det at formidle om krig i Rusland er udfordret af, at samfundet er underlagt krigscensur. Den anden del af projektet går på at indsamle og analysere børnebøger om krig fra de to lande. De skal bruges til at undersøge, hvordan barnets oplevelse af krig og migration bliver repræsenteret i litteraturen.

– Indtil videre har vi samlet ligegodt 60, fortæller Nadiia.
– Men det er ikke alle, vi har kunnet få fat på endnu.

Hun er allerede godt bekendt med samtlige af de bøger, de indtil videre har modtaget. Det stod klart, da hun under præsentationen gennemgik en vifte af forskellige forsider. Mens nogle fremstod alvorlige og kunstnerisk ambitiøse, så var andre snarere, som Birgitte bemærker, helt ”Disney-agtige” i deres udtryk, med masser af strålende farver og nogle af dem med små fly. Men flyene er krigsfly. For selvom tegningerne er tiltænkt små øjne, så handler det stadig om store emner som kamp, vold og ødelæggelse – emner, som det kan være svært nok i sig selv at begribe som voksen.

Nadiia, der oprindeligt er ansat ved Zhytomyr Ivan Franko State University i Ukraine, kom i 2022 til Danmark. Her blev hun tilknyttet Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) i forbindelse med projektet READ ved TrygFondens Børneforskningscenter. Hun forsker i børns læseadfærd inden for den ukrainske familie samt ikke-formel uddannelse for børn og unge.

Birgittes fokus er på bøgerne. Som boghistoriker beskæftiger hun sig med det sovjetiske og postsovjetiske forlagsmarked, men også med udgivelsesvirksomhed i nutidens Rusland.

Selvom de begge befinder sig i Aarhus til daglig, var det faktisk først gennem Ukrainian Scholars’ Days-arrangementerne i Videnskabernes Selskab, at de mødte og lærte hinanden at kende. Et af målene med arrangementerne har nemlig været at etablere netværk mellem ukrainske forskere i Danmark og danske forskere.

– Der var en helt tydelig forbindelse mellem vores forskning. Det var indlysende, at vi var nødt til at lave en form for samarbejde, siger Birgitte.

 

”Vi kunne ikke tale om noget som helst”

– I februar 2022 var der stilstand for ukrainerne, jeg var selv påvirket af det og nærmest følelsesmæssigt paralyseret, begynder Nadiia.
– Det gjaldt alle sfærer – både udgivelsesvirksomhed, læsemateriale, kreativitet … Og oprigtigt talt: Vi kunne ikke flytte os, vi kunne ikke skabe noget, vi kunne ikke tale om noget som helst,” fortæller hun, inden hun fortsætter:
– For mig er det vigtigt, at de her bøger rent faktisk er kommet ud på markedet. At ukrainerne har fået deres handlekraft igen, at vi finder en måde at tale om de her ting på. Og så er jeg også glad for at kunne arbejde sammen med Birgitte og hele teamet, som kan tilbyde et mere objektivt perspektiv på tingene og sige noget om, hvordan det ser ud udefra, når man ikke er en del af hele det her system.

Nadiia Pavlyk under hendes og Birgitte Beck Pristeds oplæg den 6. marts i Den Europæisk-Ukrainske Hub

 

Hanen af porcelæn

Børnebøgerne om krig er, ifølge Nadiia, fyldt med vekslende motiver.

– Ofte, når det kommer til krig, er fiktionsbøger fulde af fortællinger om moralsk og heroisk opførsel, siger hun. Men det overraskede mig egentlig at se, at somme tider, så har bøgerne også bare de her helt hverdagsagtige eller meget konkrete ting, de handler om, som fx en giraf, smiler hun.
– Men så igen: Hvordan kan vi overhovedet forestille os at kunne forklare et koncept som krig til en 3-årig? Der er ikke altid ord for det, men de kan stadig fornemme den omkring sig.

Der skal hele tiden bygges bro mellem det konkret forståelige og det abstrakte, ofte meget ubehagelige. Et sådant eksempel er hanen af porcelæn, en figur i en af de bøger, som Nadiia nævner i sit oplæg for mødedeltagerne i Hubben.

– Hanen i porcelæn er et symbol på ukuelighed, forklarer hun.
– De fleste ukrainske familier, i hvert fald frem til 00’erne, har haft sådan en stående som pyntegenstand derhjemme. Alle kan kende den. Alle kan huske den som en del af deres barndom.

Også Nadiias egen bedstemor havde en porcelænshane i hjemmet.

Birgitte hiver sin telefon op af lommen og finder med få klik frem til et billede af et ukrainsk lejlighedskompleks, der har været udsat for en bombning.

– Det her er et ægte foto af en lejlighed. Det er køkkenet, du kan se resterne af her. Men prøv at se nærmere, siger hun og zoomer ind.

Det er hanen i porcelæn. Den lille figur. Stadig intakt på køkkenhylden.

– Den var det eneste, der overlevede angrebet. Billedet blev cirkuleret i hele Ukraine, siger Birgitte.

– Selvom du er af porcelæn, kan du godt være robust, smiler Nadiia.

 

Nyt perspektiv på samfundsvidenskab i Ukraine

Efter, at Nadiia og Birgittes oplæg var afsluttet, var flere af deltagerne hurtige til at stille interesserede spørgsmål til de to forskeres projekt. Mange var tydeligt berørte.

– Tænk sig, at vores børn skal gennemgå det her, sagde en af de ukrainske tilhørere og tilføjede, at oplægget ligefrem havde givet hende gåsehud.

En anden deltager rakte hånden op til en afsluttende bemærkning:

– Jeg har ikke nogen spørgsmål. Men jeg vil gerne sige tak. Projektet her tilbyder et andet perspektiv på samfundsvidenskab i Ukraine,” lød det anerkendende.

Nadiia Pavlyk og Birgitte Beck Pristeds forskningsprojekt ‘PUBLISH: Children’s Books in the Russia-Ukraine War’ er stadig i sin opstartsfase. Du kan læse mere om projektet og følge udviklingen her.

Videnskabernes Selskab planlægger at fortsætte netværksmøderne for ukrainske og danske forskere.

*Alle citater er oversat fra engelsk.