“Videnskabernes Selskab: Ny regering tegner lysere fremtid for Dansk forskning”

Regeringsskiftet har resulteret i et skift af forskningsminister. På den baggrund kommer Videnskabernes Selskab med anbefalinger til hvilke emner, den nye minister bør have fokus på.

Kronikken fokuserer på tre områder. Først og fremmest skal den ene procent af BNP, der i dag bruges som offentlige investeringer til forskning, være en ”ægte procent”- hvor fx hjemtagne EU-midler ikke modregnes. I kronikken hedder det blandt andet:

– Tendensen er, at EU-midler udgør en stigende andel af en- procentmålsætningen, mens de statslige midlers andel er faldet de sidste ti år. Vores forslag til den nye regering er derfor: Lad EU-midler være en gevinst for dansk forskning og ikke en ”straf”. Og lad os få en ægte procent uden fiksfakserier.

Det andet område, kronikken fokuserer på, er at skaffe flere frie midler til forskningen. Det bør blandt andet ske ved at opjustere basismidler og styrke de offentlige fonde:

– Først og fremmest, styrk de offentlige forskningsfonde som Grundforskningsfonden og Danmarks Frie Forskningsfond. På den måde får de bedre muligheder for at støtte originale forskningsideer med et endnu ukendt potentiale

Kronikkens sidste fokuspunkt er at huske alle de videnskabelige grene:

– Uden indspil fra humaniora og samfundsfagene, kan vi ikke løse de store udfordringer, vi står over for. Integration, flygtningestrømme, udvikling af vores skoler, udvikling af et bedre sundhedssystem, frygten for overvågning og klimaet. For bare at nævne nogle få.

Læs hele kronikken her.

Foto på forside: Lars Svankjær/ Videnskabernes Selskab