(Videnskabernes selskaber mener:) Forskerbaseret uddannelse

Universiteternes forskning – og ikke mindst undervisning – skal styrkes for at vi kan sikre fremtidens danske samfund og opfylde FN’s Verdensmål. Det anbefaler Videnskabernes Selskab på det kommende Forskningspolitisk Årsmøde og i Hvidbog 2018.

Hvidbog 2018 og Forskningspolitisk Årsmøde den 6. marts anbefaler ”forskerbaseret uddannelse” på universiteterne.

Dansk forskning er i verdensklasse, og vi skal sikre, at også uddannelsesområdet får samme høje niveau. Vi må have de bedste læringsformer på plads for at styrke kvaliteten fremover, siger professor Mogens Høgh Jensen, præsident for Videnskabernes Selskab.

Undervisningen på universiteterne skal gives af forskere, der formidler egen og andres forskning.

Den forskerbaserede uddannelse er vigtig for at uddanne stærke kandidater med en kritisk akademisk tankegang, der er drevet af nysgerrighed, kreativitet og evner at reflektere og løse uvante problemer. Det er essentielt for at løse de udfordringer, som verden står overfor i dag. Her er den forskerbaserede uddannelse – formidlet af forskerne selv – nøglen, forklarer professor Liselotte Højgaard, formand for Forskningspolitisk Udvalg.

Hvidbog 2018 og Forskningspolitisk Årsmøde debatterer grundlaget for kvalitet i uddannelse og universiteternes store betydning for samfundet. Vil Danmark være blandt de bedste, kræver det den bedste undervisning. Videnskabernes Selskab anbefaler:

1) Den forskerbaserede uddannelse bør fortsat være grundlaget for universiteternes undervisning – trods øget optag. Kun derved skabes værdifulde, kompetente, kreative og kritiske kandidater forberedt til livslang læring.

2) Forholdet mellem studerende og professorer/lektorer/adjunkter bør forbedres, så det nuværende høje antal studerende per underviser nedbringes. Enten via færre studerende eller økonomi til flere undervisere.

3) Universiteterne må have stabilitet, uafhængighed og frihed til selv at agere i respekt for Magna Charta Universitatum (der fastslår, at forskningsfrihed og uafhængighed er grundlag for kvalitet for både forskning og uddannelse), og overstyringen må væk.

4) Universiteternes studiemiljøer bør optimeres via moderne læringsformer, hvor det er hensigtsmæssigt.

5) Danmark har brug for fremragende universiteter for at kunne klare sig i den globale konkurrence og bidrage til at opfylde FN’s Verdensmål. Den nødvendige økonomi til det må bevilges.

Forskningspolitisk Årsmøde finder sted den 6. marts hos Videnskabernes Selskab i København. Det er kun muligt at deltage i årsmødet med en særskilt invitation.

Kontakt for yderligere oplysninger:

Formand for Forskningspolitisk Udvalg, Liselotte Højgaard, T: 35454215 M: liselotte.hoejgaard@regionh.dk
Præsident Mogens Høgh Jensen, T: 28755371, M: mhjensen@nbi.dk

FLERE INFORMATIONER: